Smiltenes vidusskolas bibliotēkā tiks izvietots interaktīvs stends par kohēzijas politiku

Smiltenes vidusskolas bibliotēkā no 22. februāra līdz 1. martam tiks izvietots interaktīvs stends par kohēzijas politiku #EU Tomorrow (#RītdienasES). 

Projekta mērķis ir paplašināt Latvijas iedzīvotāju zināšanas par kohēzijas politiku un kā kohēzijas politika tiek īstenota Latvijā. 

Interaktīvajā stendā saistošā veidā atspoguļota informācija par kohēzijas politiku.

2021. – 2027. gadā Eiropas Savienības investīcijām ir pieci galvenie mērķi:

 1. Viedāka Eiropa — inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas, digitalizācija;
 2. Zaļāka Eiropa — klimatneitralitāte un vides aizsardzība;
 3. Savienotāka Eiropa — droša, ilgtspējīga un pieejama transporta un digitālo savienojumu attīstība;
 4. Sociālāka Eiropa — vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum;
 5. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa — ilgtspējīga un līdzsvarota reģionu attīstība.

Kopumā Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami apmēram 10,5 miljardi eiro, pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Kohēzijas fondam un Eiropas Sociālajam fonda, kuri veido vairāk nekā trešdaļu no ES budžeta.

Stendā būs īss apraksts par katru projektu (6 projekti katrā mērķī jeb kategorijā).

Vairāk informācijas par projektu var atrast mājaslapā: https://ritdienases.lv/

Noslēgusies Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021

Noslēgusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”. Šī lasīšanas veicināšanas iniciatīva Latvijā norisinājās jau 21. reizi.

2021. gadā Smiltenes vidusskolā žūrijas darbā iesaistījās un anketas aizpildīja 69 lasītāji. Arī šoreiz lasīšanas un vērtēšanas darbu ietekmēja pandēmija – gan visas klases, gan atsevišķi skolēni kādu laiku pavadīja karantīnā un nevarēja tik raiti apmainīt žūrijas grāmatas. Tāpēc jo lielāks prieks par katru, kurš godam izlasījis un novērtējis visas sešas grāmatas!

Šī gada žūrijas ekspertu vērtējums mūsu skolā:

Kā ierasts, arī šogad žūrijas dalībnieki saņems balviņas par lasīšanu un vērtēšanu, par to saņemšanu ziņosim vēlāk!

Liels paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem – gan skolēniem, gan skolotājām, vecākiem un vecvecākiem! Priecājamies, ka jūs lasāt un gaidām žūrijā arī nākamgad!

skolas bibliotekāre Daiga Ote

21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena

21. gadsimtā ikviena valoda ir unikāls cilvēces kultūras mantojums, etnosu identitātes pamats. Valodu un kultūru dažādība ir cilvēces un civilizācijas bagātība. Valodas vairs netiek uztvertas tikai kā saziņas avots – valoda ir nacionālās identitātes pamats.

Starptautiskā dzimtās valodas diena pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Baltu valodas (lietuviešu, latviešu, prūšu, galindu, jātvingu un citas valodas) ir indoeiropiešu valodu saimes valodas, kurās runāja baltu ciltis. Mūsdienās pastāv vairs tikai divas baltu valodas – latviešu un lietuviešu. Baltu valodām radniecīgākās indoeiropiešu valodas ir slāvu valodas un attālākās ģermāņu valodas, kuras izdalījušās no indoeiropiešu pirmvalodas jaunākajā akmens laikmetā, kad tajā runājošās ciltis izveidoja Auklas keramikas kultūru.

Latviešu valoda uzskatāma par lielas tautas valodu, jo tikai 250 no pasaules 6700 valodām runā vairāk par miljonu cilvēku. Neskatoties uz to, globālā vide latviešu valodai met lielus izaicinājumus. Latviešu valodas kā valsts valodas turpmākā pastāvēšana ir ne tikai valsts rokās, kura plāno valsts valodas politiku, bet ir arī ikviena sabiedrības locekļa atbildība – cik pareizi lietojam latviešu valodu un kā to izkopjam.

indoeiropiešu valodu saime bieži tiek attēlota koka veidā, tāpēc radniecīgās grupas mēdz dēvēt par zariem.

Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, Smiltenes vidusskolas bibliotēka ir izveidojusi krustvārdu mīklu, kuru aizpildot, atslēgas vārdā uzzināsiet, kā sauc zinātni par cilvēku valodu. Lūgums izmantot tikai mazos burtus! Krustvārdu mīklu pildīt šeit:

https://www.crossword-puzzle-online.com/crossword/21-februaris-starptautiska-dzimtas-valodas-diena-3

Letonika.lv – uzzini atbildes, kuras meklē!


Atbildes mēs meklējam nepārtraukti. Dažkārt mums ir nepieciešama informācija par kādu senāku vai ne tik senu notikumu, atsevišķu personu, nozari vai jomu, citu reizi — kāda svešvārda vai termina tulkojums vai skaidrojums, vēl citu reizi — ar mācībām un darbu saistīta informācija

Atbildes vari meklēt sabiedrības “Tilde” izveidotajā un uzturētajā interneta resursā letonika.lv. Letonika.lv ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā.

Letonika.lv ir dinamisks portāls — saturs tiek nemitīgi papildināts, atjaunots un uzlabots. Lai garantētu satura kvalitāti, notiek sadarbība ar satura devējiem un autoriem, konkrētās nozares speciālistiem. Pašlaik šajā portālā iespējams lasīt un meklēt informāciju 10 enciklopēdijās. Tulkošanai ir pieejamas vārdnīcas 10 tulkošanas virzienos, atsevišķi var skatīt attēlus, audio un video ierakstus, meklēt informāciju Latvijas internetā un interneta katalogā, kā arī uzzināt latviešu valodai specifisku informāciju. Ar vienu meklēšanas pieprasījumu atradīsiet jums vajadzīgo informāciju. To nodrošina letonika.lv integrētais meklētājs, kas lieliski tiek galā ar meklēšanas knifiņiem latviešu valodā.

Smiltenes vidusskolas bibliotēka ir abonējusi letonika.lv 2022. gadam, lietotājvārdu un paroli vari saņemt pie bibliotekāra.

Ieskaties: https://www.letonika.lv/default.aspx

Abonētā prese un datu bāzes Smiltenes vidusskolas bibliotēkā 2022. gadā.

2022. gadā Smiltenes vidusskolas bibliotēka ir abonējusi šādus preses izdevumus:

 1. “Ilustrētā zinātne”;
 2. “Ilustrētā Pasaules Vēsture”;
 3. “Ilustrētā Junioriem”;
 4. “Veselība”;
 5. “Ir”;
 6. “Ir nauda”;
 7. “Domuzīme”;
 8. “Dārza pasaule”;
 9. “Ziemeļlatvija”;
 10. “Citādā pasaule”;
 11. “Dari pats”;
 12. “Leģendas”;
 13. “Una”;
 14. “Sporta avīze”;
 15. “Diena”;
 16. “Kultūras Diena”;
 17. “Pērle”;
 18. “Skola un ģimene”;
 19. “Ok”;
 20. “Ievas dārzs”;
 21. “Ievas virtuve”;
 22. “Avene”;
 23. “Annas psiholoģija”;
 24. “Iedvesmas dienasgrāmata”;
 25. “Pikolo”.

Abonētā elektroniski lasāmā prese:

 1. “Ir”;
 2. “Ir nauda”;
 3. “Domuzīme”;
 4. “Izglītība un Kultūra”;
 5. “Vecākiem”;
 6. “Skolas Vārds”;
 7. “Skolas psiholoģija”;
 8. “Pirmsskolā”.

Abonētās datu bāzes Smiltenes vidusskolā:

 1. maconis.zvaigzne.lv;
 2. soma.lv;
 3. letonika.lv;
 4. metodiski materiāli pirmsskolām;
 5. metodiski materiāli skolām.