Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums

Pirmdien, 27.februārī Smiltenes vidusskolas bibliotēka pulcināja ekspertus uz Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākumu Dakteru ielas zālē. Ekspertiem bija iespēja tikties ar grāmatas “Lielā ķeza” teksta un mūzikas autoru Uldi Punkstiņu, kurš atraktīvā formā izspēlēja savas grāmatas sižetu.

Pēc mākslinieka uzstāšanās tika sveikti mūsu eksperti. Šogad ekspertu skaits mūsu skolā bija diezgan kupls – 128 eksperti. Visčaklākie bijuši tieši mazo klašu skolēni:

5 + vecuma grupā piedalījās 54 bērni

9+ vecuma grupā piedalījās 45 bērni

11+ vecuma grupā – 19 skolēni

15+ vecuma grupā – 4 skolēni

Bērnu un jauniešu žūrijas ietvaros  skolas bibliotēkas organizēto akciju atbalstīja arī 6 pieaugušie. Par to īpašs paldies  –  Litai Āboliņai, Lāsmai Greizānei, Lindai Grūbei, Sarmītei Kondratjevai, Ilmai Sīmanei un Daigai Otei.