Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums

Pirmdien, 27.februārī Smiltenes vidusskolas bibliotēka pulcināja ekspertus uz Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākumu Dakteru ielas zālē. Ekspertiem bija iespēja tikties ar grāmatas “Lielā ķeza” teksta un mūzikas autoru Uldi Punkstiņu, kurš atraktīvā formā izspēlēja savas grāmatas sižetu.

Pēc mākslinieka uzstāšanās tika sveikti mūsu eksperti. Šogad ekspertu skaits mūsu skolā bija diezgan kupls – 128 eksperti. Visčaklākie bijuši tieši mazo klašu skolēni:

5 + vecuma grupā piedalījās 54 bērni

9+ vecuma grupā piedalījās 45 bērni

11+ vecuma grupā – 19 skolēni

15+ vecuma grupā – 4 skolēni

Bērnu un jauniešu žūrijas ietvaros  skolas bibliotēkas organizēto akciju atbalstīja arī 6 pieaugušie. Par to īpašs paldies  –  Litai Āboliņai, Lāsmai Greizānei, Lindai Grūbei, Sarmītei Kondratjevai, Ilmai Sīmanei un Daigai Otei.

Mārai Zālītei -65

18.februārī  rakstniecei un dzejniecei Mārai Zālītei apritēja 65. Īss ieskats rakstnieces biogrāfijā:

Dzimusi Krasnojarskas novadā, izsūtīto ģimenē. 1975. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes (toreizējās Latvijas Valsts universitātes) Filoloģijas fakultāti. Strādājusi par Latvijas Rakstnieku savienības referenti, Jauno literātu studijas vadītāju, žurnāla “Liesma” dzejas konsultanti (1974. — 1989.) un izdevniecības “Karogs” un žurnāla “Karogs” galveno redaktori (1989. — 2000.), kopš 2000. gada ir Latvijas Autoru apvienības prezidente. Ir Nacionālās bibliotēkas Uzticības padomes locekle, KM Autortiesību konsultatīvās padomes locekle, KM Nacionālās kultūras padomes locekle, ZA goda locekle, Triju Zvaigžņu ordeņa domes locekle kopš 1999.gada, Valsts valodas komisijas priekšsēdētāja no 2002. līdz 2004.gadam. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni, Barikāžu piemiņas medaļu, saņēmusi vairākas literārās prēmijas, no kurām nozīmīgākās:

 • V. Majakovska (1979, Gruzijā)
 • A. Upīša (1985)
 • O. Vācieša (1989)
 • Aspazijas (1992)
 • J. G. Herdera (1993, Vācijā)
 • Literatūras gada balva (2001, 2004, 2013)

Informācija no

https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ra_Z%C4%81l%C4%ABte

Skolas bibliotēkā pieejamas šādas rakstnieces grāmatas:

 1. Romāns “Pieci pirksti”(2013)
 2. Dzejoļu krājums “Dziesmu rakstā”(2015)
 3. Dzejoļu krājums “Nav vārdam vietas”(1985)
 4. Izlase no dzejoļu krājumiem un rokoperas “Lāčplēsis” librets
 5. Lugas “Sauciet to par teātri” (2001)
 6. Dzejoļu krājums “Viss reizē zied” (2011) , grāmatā arī atdzejoti M. Zālītes dzejoļi angļu vaklodā

Skolas bibliotēkā pieejama Noras Ikstenas grāmata par Māru Zālīti “Zīdtārpiņu musināšana. Māra Zālīte” (2003)