Uzmanību! Viktorīna “Asini prātu!”

Smiltenes vidusskolas bibliotēka piedāvā skolēniem piedalīties viktorīnā „Asini prātu!” Viktorīnas mērķis ir paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas, pārbaudīt skolēnu erudīciju un skolā apgūtās zināšanas, uzlabot skolēnu informācijpratību.

Viktorīnas noteikumi ir vienkārši. Katru mēnesi apmeklē Smiltenes vidusskolas bibliotēkas interneta vietni un atbildi uz 10 jautājumiem par kādu no ikmēneša tēmām, no trīs piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēloties vienu, tavuprāt, pareizo. (Neaizmirstot norādīt arī savu vārdu!) Katra mēneša beigās tiks paziņots mēneša konkursa uzvarētājs, savukārt maijā noskaidrosim viktorīnas „Asini pātu!” uzvarētāju. Tā kā viktorīna norisināsies 2 vecuma grupās (3.- 6. klasei un 7.- 9. klasei), tad katrā vecuma grupā būs viens uzvarētājs.

Aicinām piedalīties viktorīnā un pārbaudīt savas zināšanas! Tā ir lieliska iespēja interesanti un aizraujoši pavadīt laiku un uzzināt ko jaunu!

Oktobra viktorīnas jautājumi 3. – 6. klasei atrodami šeit

Oktobra viktorīnas jautājumi 7. – 9. klasei atrodami šeit

4. oktobris- STARPTAUTISKĀ DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS DIENA

Pirmo reizi Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienu sāka atzīmēt 1931 .gadā Florencē, kad grupa ekologu vērsa uzmanību uz izzūdošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzības nepieciešamību. Datums 4. oktobris izvēlēts, jo tā ir Svētā Asīzes Franciska nāves diena. Svēto Asīzes Francisku uzskata par dzīvnieku un vides aizbildni. Pirmais sprediķis, ko viņš teicis bija par putniem. Sprediķa laikā putni esot bijuši nometušies ap viņu ciešā lokā, ka viņš varēja tiem pieskarties, un nelidoja projām, līdz sprediķis nebija beidzies. Asīzes Francisks ir pazīstams ar savu patieso cieņu pret visām dzīvajām būtnēm.

Pašlaik Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā tiek runāts par jebkuras sugas un veida dzīvnieku problēmsituācijām. 20. gadsimta beigās un 21. gadsimtā visvairāk cietsirdībai ir pakļauti tie dzīvnieki, kas ir tieši atkarīgi no cilvēka, tādēļ pēdējo gadu laikā šī diena ir pārvērtusies par mājdzīvnieku aizsardzības dienu.

Lai paša pieradināti mājdzīvnieki neatrastos uz ielas bezpalīdzīgā stāvoklī, pirms iegādājies dzīvnieku, atceries:

·   Dzīvnieks nav mēbele vai skaistuma priekšmets, bet gan dzīva un just spējīga būtne, kas ik dienas prasīs Tavu uzmanību un rūpes visā tā dzīves garumā, tāpēc neiegādājies  to mirkļa iegribu vadīts. Dzīvnieks Tavā mājā ir ļoti atbildīgs lēmums, ko būtu jāsaskaņo ar pārējiem ģimenes locekļiem;

·    Gādā, lai Tavam dzīvniekam ir nodrošinātas 5 pasaulē atzītās brīvības:

Brīvība no slāpēm, izsalkuma un nepietiekama uztura;
Brīvība no diskomforta apkārtējās vides dēļ;
Brīvība no sāpēm, savainojumiem un slimībām;
Brīvība izpaust savai sugai raksturīgo uzvedību;
Brīvība no bailēm un nervozitātes.

·     Nekad nepamet savu dzīvnieku, bet ja gadās nelaime un viņš pazūd – nezaudē cerību un meklē viņuNozīmīgs palīgs ātrā pazuduša suņa atrašanā ir uzliktā kakla siksnā vai brelokā ierakstīts saimnieka telefona numurs. Vēl labāk, ja Tavs dzīvnieks ir čipēts un dati par dzīvnieku un tā īpašnieku ievadīti valsts vienotajā dzīvnieku reģistrā Lauksaimniecības dzīvnieku datu centrā (LDC).

  ·    Ja atrodi savu pazudušo draugu dzīvnieku patversmē vai pagaidu mājvietā, noteikti brauc viņam pakaļ!

Dzīvnieku aizsardzības likuma preambula nosaka: “Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt“.”

4. oktobrī pateiksimies dzīvniekiem par viņu esību un spēju bagātināt mūsu dzīvi!