Čaklākais lasītājs

Smiltenes vidusskolas bibliotēka izsludina

Konkursu

“Čaklākais lasītājs”

Konkursa norises laiks:

01.03.2017.-12.05.2017.

Konkursa uzdevums:

Izlasīt pēc iespējas vairāk grāmatas no skolas bibliotēkas fonda un spēt izstāstīt grāmatas saturu.

Lasītāji tiks vērtēti klašu grupās:

1.- 4. klase

5.- 8. klase

9.- 12. Klase

Čaklākie lasītāji saņems nelielas pārsteiguma balviņas!