Uzmanību! Foto konkurss “Skaistākie mirkļi kopā ar grāmatu”!

Smiltenes vidusskolas bibliotēka aicina visus skolēnus vecumā no 9. – 18. gadiem piedalīties foto konkursā “Skaistākie mirkļi kopā ar grāmatu” neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes!

Konkursa “Skaistākie mirkļi kopā ar grāmatu” NOLIKUMS.

Konkursu izsludina un rīko Smiltenes vidusskolas bibliotēka. Konkursa norises laiks – no 01.09.2019. – 31.10.2019. Konkursā piedalās skolēni vecumā no 9 – 18 gadiem.

Konkursa mērķis:

Radīt iespēju skolēniem izpaust savus talantus fotomākslā. Rosināt skolēnu radošumu un iztēli.

Lai piedalītos foto konkursā, dalībniekam ir jāuzņem un jāiesūta 1 līdz 3 fotogrāfijas par kādu no dotajām tēmām: “Grāmata modeles lomā”; “Viens mirklis kopā ar grāmatu”, “Vienatnē ar grāmatu” vai “Grāmatai goda vieta”

Fotogrāfijas iesniedzamas JPG formātā elektroniski, sūtot uz Smiltenes vidusskolas bibliotēkas e-pastu: svbiblioteka@inbox.lv vai datu nesējā skolas bibliotekāram. Klāt jāpievieno savs vārds, uzvārds un klase.

Fotogrāfijas tiek fotografētas ar jebkādu ierīci, kurai ir fotografēšanas funkcija.

Fotogrāfijai jābūt tehniski kvalitatīvai, ne mazākai kā 5Mp izmērā.

Fotogrāfijā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu.

Netiks pieņemtas fotogrāfijas, kuras būs konkursa tematikai neatbilstošas, kurās būs trešās personas aizskarošs materiāls, kuras ietvers pornogrāfiju, kriminālu raksturu vai neveselīga dzīvesveida (smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana) ainas.

Fotogrāfija var būt krāsaina vai melnbalta.

Uz fotogrāfijas nedrīkst būt nekādi datumi, uzraksti, logotipi (izņemot tos, kas ir redzami pašā fotogrāfijā) vai paraksti.

Konkursa dalībnieki uzņemas atbildību par atļauju saskaņošanu ar iesniegtajās fotogrāfijās redzamajiem cilvēkiem par fotogrāfiju publiskošanu, kā arī atbildību pret iespējamām trešo personu pretenzijām saistībā ar iesniegto fotogrāfiju publiskošanu.

Smiltenes vidusskolas bibliotēka kā konkursa rīkotājs iegūst tiesības publicēt savā tīmekļa vietnē visas iegūtās fotogrāfijas un iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz visām fotogrāfijām.

Iesūtītie darbi  tiek vērtēti 5 pozīcijās, katrā no tām saņemot maksimāli 5 punktus:

1. Iesūtītā materiāla atbilstība konkursa tēmai, ievērojot konkursa nolikumā izvirzītās prasības;

2. Fotogrāfijā akcentēta grāmatas un loma un misija cilvēka dzīvē;

3. Fotogrāfijas tehniskā kvalitāte;

4. Fotogrāfa individuālais redzējums – oriģinalitāte, jaunas, radošas idejas un to veiksmīga realizēšana;

5. Fotogrāfijas kompozīcijas izvēle.

Vērtēšanas norise:

Konkursā tiek vērtēta katra skolēna iesniegtā fotogrāfija.  Katrā no pozīcijām skolēns saņem punktus (no 1- 5). Kopsummā tiek izvērtēts lielāko punktu ieguvējs (25). Uzvarētājs tiks paziņots 4. novembrī!

Advertisements

AKCIJA “VĪRIEŠI! TĒVI! LASĪTĀJI!” 2019

Aicinām vīriešus – tēvus, lielos brāļus, vectēvus un krusttēvus, piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ). Tās ietvaros norisināsies akcija “Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!” ar vērtīgām balvām, kuras laimētāji varēs izmantot kopā ar ģimeni.

Aicinām vīriešus izlasīt 4 jaunas pieaugušo literatūras grāmatas, kuras atlasījuši literatūras eksperti. Lai veidotu dialogu ar ģimenē augošo jauno paaudzi un motivētu bērnus lasīt, programmas ietvaros jāizlasa arī 2 grāmatas no Bērnu/Jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas pēc paša (vai kopīgi ar bērnu) veiktas izvēles.BJVŽ mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par gāmatām, sekmēt augstvērtīgas oriģinālliteratūras izplatību.
Lasi un laimē kādu no 29 vasaras piedzīvojumiem kopā ar ģimeni!

 • TALLINK kruīza ceļojumu Rīga-Stokholma-Rīga 1-4 personām A klases kājītē;
  ·         Rīgas Motormuzeja ielūgumus 10 ģimenēm;
  ·         ABpark Spice Home biļetes 5 ģimenēm;
  ·         Džungļu parka ielūgumus 5 ģimenēm;
  ·         Rīgas Zooloģiskā dārza ieejas kartes 5 ģimenēm;
  ·         Latvijas Leļļu teātraielūgumus 3 ģimenēm.

Kā piedalīties?

 1. Dodies uz bibliotēku un vaicā bibliotekāram par Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju.
 2. piesakies dalībai Vecāku žūrijā;
 3. izlasi 4 grāmatas no Vecāku žūrijas un 2 no Bērnu/Jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas;
 4. aizpildi elektronisko anketu par izlasītajām grāmatām;
 5. gaidi akcijas rezultātus.

Izlozes kārtība.

Balvu izlozē piedalīsies visas aizpildītās BJVŽ 2019 elektroniskās anketas, kuras aizpildījuši vīrieši (vismaz 18 gadus veci) laika posmā līdz 31.01.2020.
Ievērojot tradīciju, balvas izlozēs LNB Bērnu literatūras centra darbinieki kopā ar skolniekiem‑ēnām 2020.g. Ēnu dienā (datums tiks precizēts).

Akcijas laimētāju vārdi tiks publicēti Lasāmkokā nedēļas laikā pēc izlozes veikšanas – https://lasamkoks.lv/pieaugusie/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/viriesi__tevi__lasitaji_/.

Ar akcijas laimētājiem sazināsies personīgi. Balvu pasniegšana notiks “Lielajos lasīšanas svētkos” 07.03.2020. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Konkursa “Erudītākais lasītājs 2019” noslēguma pasākums

Piektdien, 31. maijā Smiltenes vidusskolas bibliotēkā Dārza ielā uz noslēguma pasākumu tika aicināti pulcēties visi konkursa “Erudītākais lasītājs 2019” finālisti.

1. – 3. klašu grupā tie bija Tīna Rieksta (trešā vieta), Una Pērkone (otrā vieta) un Linda Zālīte (konkursa uzvarētāja), savukārt 4. – 9. klašu grupā: Marta Mazjāne (trešā vieta), Kristiāna Časka (otrā vieta) un Samanta Kalniņa (konkursa uzvarētāja).

Vispirms kopīgi cienājāmies ar saldumiem un pārrunājām, kas bija tās lietas, kas uzrunāja, piedaloties šajā konkursā. Bērni kā pozitīvo atzīmēja jautājumu dažādību, konkurss bijis interesants, ar nepacietību gaidījuši nākamo kārtu, kā arī tas, ka konkursa jautājumi tika uzdoti testa veidā, kur no vairākiem atbilžu variantiem varēja izvēlēties vienu. Par jautājumu, vai konkurss nebija pārāk grūts, domas dalījās. Bijuši daži mēneši, kad jautājumi bijuši grūtāki, bet citus – atkal vieglāki. Visi klātesošie piebilda, ka noteikti vēlētos šāda veida konkursā piedalīties arī nākošajā mācību gadā.

Ar nepacietību visi finālisti gaidīja mirkli, kad tika pasniegtas balviņas un diplomi. Liels paldies par skaistajām personalizētajām koka balviņām jāsaka māksliniekam Antonam Ščerbiņinam no Liepājas, kā arī Smiltenes novada domei par atbalstu!

Noslēgumā visi pulcējāmies uz kopīgu fotografēšanos.


Lai vienmēr jūs tā cauri ietu

Šai dzīvei, visu uzveicot,

Un galvu, pilnu domu spietu,

Pret sauli augstu paceļot!

Saulainu, krāsainu, pozitīvām emocijām bagātu vasaru!

Smiltenes vidusskolas bibliotekāre

Elīna Kubuliņa – Vilne

Noslēdzies konkurss “Erudītākais lasītājs 2019”!

Savulaik slavenais domātājs, filozofs un skolotājs Konfūcijs ir teicis: ” Patiesas zināšanas nozīmē apzināties savas neziņas plašumu.” Ir noslēdzies konkurss “Erudītākais lasītājs 2019”, paldies visiem, kuri bija aktīvi un piedalījās! Visu mēnešu kopējie rezultāti ir apkopoti un varam paziņot uzvarētājus.

* Konkursā “Erudītākais lasītājs” 1. – 3. klašu grupā:

 • Pirmo vietu ir izcīnījusi Linda Zālīte ar 40 punktiem.
 • Otro vietu ieņem Una Pērkone ar 24 punktiem.
 • Trešajā vietā ir Tīna Rieksta ar 20 punktiem.

* Konkursā “Erudītākais lasītājs” 4. – 9. klašu grupā:

 • Pirmo vietu ir ieguvusi Samanta Kalniņa ar 49 punktiem.
 • Otro vietu ieņem Kristiāna Časka ar 41 punktu.
 • Trešajā vietā ir Marta Mazjāne ar 37 punktiem.

Par balviņu un diplomu saņemšanu ar visiem uzvarētājiem sazināsimies personīgi!

Apsveicam!

Noslēdzies maija konkurss Erudītākais lasītājs!

Ir noslēdzies maija konkurss “Erudītākais lasītājs” 1.-3. klasēm un 4.-9.klasēm. Paldies visiem, kuri piedalījās!

Maija konkursa rezultāti ir šādi:

1.-3. klašu grupā ir divi uzvarētāji: Una Pērkone un Linda Zālīte

4. – 9. klašu grupā ir uzvarējusi Samanta Kalniņa.

Apsveicam! Lūgums ierasties Smiltenes vidusskolas bibliotēkā Dārza ielā – 17 pēc pārsteiguma balviņas!

Skaļās lasīšanas finālsacensības Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 18.05.2019.

Sestdien, 18.maijā, Rīgā, izskanēja Skaļās lasīšanas konkursa 5.- 6. klašu skolēniem fināla sacensības.

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība ir konkurss 11-12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Sacensība notiek trīs posmos: sacensība skolas bibliotēkā, reģionālais fināls un nacionālais fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Šogad kopējais dalībnieku skaits sasniedza vienpadsmit tūkstošus skaļo lasītāju. Rīgā ieradās 30 reģionālie lasīšanas čempioni, klātienē viņus atbalstīja viņu klases, un sacensības varēja vērot arī video tiešraidē LNB mājaslapā (www.lnb.lv). Šobrīd ir pieejams videoieraksts: https://www.lnb.lv/lv/aktuali/nacionala-skalas-lasisanas-sacensiba

Sacensības Latvijā notiek tikai otro reizi, un abas reizes uz fināla sacensībām Rīgā tika izvirzīti Smiltenes vidusskolas skolēni. Pagājušogad veiksmīgi startēja Jasmīna Pakalna, bet šogad skolas godu veiksmīgi aizstāvēja 6. c klases skolnieks Patriks Kalniņš. Patriks neieguva pirmo vietu, tomēr viņš ir ieguvis daudz ko vairāk – pieredzi uzstāties milzīgas auditorijas priekšā, uzklausījis pozitīvas žūrijas atsauksmes par labu dikciju un varbūtību nākotnē darboties kā Latvijas radio diktoram. Un viennozīmīgi Patriks ir viens no 30 labākajiem “skaļajiem lasītājiem” valstī.

Patriks Kalniņš 6 C klase

Sacensības vērtēja pieredzējusi žūrija – Renāte Punka, “Jāņa Rozes apgāda” izpilddirektore, tulkotāja; Diāna Bērza – Latvijas Radio režisore; aktieris Valters Krauze; Dagnija Baltiņa – LNB Speciālo krājumu departamenta direktore, kultūras mantojuma pārzinātāja un mūziķis Ralfs Eilands.

Konkursa finālā bija arī muzikāls pārsteigums – uzstājās repere un dziedātāja Viņa.

Paldies organizatoriem, kas uzņēmušies rūpes, lai šis pasākums varētu notikt. Paldies visiem vecākiem, kas paši lasa un mudina savus bērnus lasīt. Uz tikšanos nākamajā Skaļās lasīšanas čempionātā!