Smiltenes vidusskolas bibliotēkas darba laiki

Jaunajā mācību gadā Smiltenes vidusskolas bibliotēkas darba laiki ir sekojoši:

Dakteru ielā

Pirmdienās 8:30 – 16:30

Otrdienās 8:30 – 16:30

Trešdienās 8:30 – 16:30

Ceturtdienās 8:30 – 16:30

Piektdienās 8:30 – 15:00

Dārza ielā

Pirmdienās 9:00 – 16:00

Otrdienās 9:00 – 16:00

Trešdienās 9:00 – 16:00

Ceturtdienās 9:00 – 16:00

Piektdienās 9:00 – 14:00

Rīgas ielā

Pirmdienās 8:00 – 15:00

Otrdienās 8:00 – 15:00

Trešdienās 8:00 – 15:00

Ceturtdienās 8:00 – 15:00

Piektdienās 8:00 – 15:00

Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka slēgta, jo notiek bibliotekāru sanāksmes.

Izsludināts eseju konkurss jauniešiem par Gustava Zemgala un viņa laikabiedru devumu Latvijai

Valsts prezidents Gustavs Zemgals (1871–1939) un viņa laikabiedri vairākas desmitgades pirms Latvijas valsts nodibināšanas aktīvi veicināja latviešu sabiedrisko dzīvi un kultūru. Kopīgu ideālu vadīta, šī latviešu sabiedrisko darbinieku paaudze arī pasludināja Latvijas Republiku, spēja iedvesmot sabiedrību tās aizstāvēšanai un sekmīgai veidošanai.

Lai mūsdienu skolu jauniešos veicinātu interesi par Valsts prezidentu Gustavu Zemgalu un viņa laikabiedriem, aicinātu domāt par vērtībām, ko tie sava mūža laikā aizstāvēja un apliecināja, Gustava Zemgala 150. jubilejas gadā tiek izsludināts eseju konkurss “Gustavs Zemgals un laikabiedri: vēsturiskais devums un vērtības nākotnei” ar balvu fondu 1000 EUR apmērā.

Konkursā individuāli aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un speciālo mācību iestāžu 9. līdz 12. klašu skolēni, un profesionālo izglītības iestāžu 1. līdz 4. kursu audzēkņi, kā arī atbilstoša izglītības posma diasporas latviešu skolēni. Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt vienu darbu 1000-1800 vārdu apjomā, kas veidots kā argumentēts pārspriedums. Darbu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 31. janvāris.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt izpratni par pilsoniski aktīvu personību lomu vēsturē visai sabiedrībai nozīmīgu ideju īstenošanā, rosinot pārdomas par mūsdienu Latvijas valsti un sabiedrību, tās izaicinājumiem.

Konkursa patrons ir Gustava Zemgala ģimene, bet organizatori – Latvijas Universitātes fonds un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Atbalstītāji (partneri) – Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība, kā arī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte.

Darbus vērtēs Toms Ķikuts, LNVM direktora vietnieks zinātniskajā darbā; Laila Kundziņa, Latvijas Universitātes fonda izpilddirektore; Ēriks Jēkabsons, LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors; Roberts Ķipurs, Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības valdes loceklis; Astrīda Burbicka, LNVM Izglītības un komunikācijas departamenta vadītāja.

Eseju konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2022. gada 28. februārim LNVM tīmekļvietnē. Ar 1., 2. un 3. vietas ieguvējiem LNVM sazināsies personīgi.

Ja epidemioloģiskā situācija būs droša, 2022. gada maijā LNVM rīkos klātienes pasākumu visiem eseju konkursa dalībniekiem.

Konkursa nolikums un sīkāka informācija atrodama muzeja mājaslapā.

Noslēgusies oktobra viktorīna “Ko tu zini par bibliotēku?”

Ir noslēgusies oktobra viktorīna “Ko tu zini par bibliotēku?” 3. – 6. klasēm un 7. – 9. klasēm. Paldies visiem, kuri piedalījās!

Oktobra viktorīnas rezultāti ir šādi:

3. – 6. klašu grupā ir uzvarējis Mārcis Meiss (5.b klase).

7. – 9. klašu grupā savukārt ir uzvarējis Gustavs Stāvausis-Bērtiņš (8.a klase).

Apsveicam! Par pārsteiguma balviņu saņemšanu ar uzvarētājiem sazināsimies individuāli pēc 15. novembra!

Attēls: no interneta resursiem

Smiltenes vidusskolas bibliotēka aicina piedalīties radošā konkursā “Izveido grāmatzīmi savai bibliotēkai!”

Konkursa mērķis: rosināt skolēnu fantāzijas radošo izpausmi, veicināt skolēnu interesi par lasīšanu, iepazīt bibliotēkas funkcijas un uzdevumus, iesaistīt jaunus dalībniekus bibliotēkas aktivitātēs.

Konkursa noteikumi:

1. Konkurss norisinās trīs klašu grupās:

* 1. – 3. klasēm;

* 4. – 6. klasēm;

* 7. – 12. klasēm.

1. – 3. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Mans mīļākais grāmatas varonis”.

4. – 6. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Grāmata iedvesmo” (attēlot interesantāko sižetu no savas iecienītākās grāmatas).

7. – 12. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Moderna skolas bibliotēka” (attēlot savu redzējumu, kādai vajadzētu izskatīties modernai skolas bibliotēkai).

2. Izmēri.

*1. – 3. klasēm attiecībā uz izmēru noteiktu nosacījumu nav, tikai grāmatzīme nedrīkst būt lielāka par pašu grāmatu, kurai tā domāta.

*4. – 12. klasēm jāievēro noteikti izmēri – grāmatzīmei jābūt izmēros 5×20 cm!

3. Grāmatzīmei uz atsevišķas lapas jāpievieno savs vārds, uzvārds un klase.

4. Grāmatzīmi var veidot arī datorsalikumā (vecāko klašu skolēni).

5. Grāmatzīmes jāiesniedz Vizuālās mākslas pedagogam līdz š.g. 31. decembrim. Iesniedzot darbus, konkursa dalībnieki piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursam iesniegtos darbus bez īpašas saskaņošanas skolas bibliotēkas vajadzībām.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai un konkursa nosacījumiem, mākslinieciskais izpildījums, oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte.

Apbalvošana: labākajiem darbiem katrā klašu grupā būs pārsteiguma balviņas!

Pirmais latviešu literatūras virtuālais asistents ir klāt!

Godinot Jāni Poruku 150 gadu jubilejā, jaunu, virtuālu dzīvi sācis pusaudzis Cibiņš, ko pamatoti uzskata par daļu no latviešu literatūras zelta fonda. Pirmais latviešu literatūrai veltītais virtuālais asistents jeb sarunbots ir iekļauts letonika.lv izstrādātajā digitālajā mācību līdzeklī “Literatūra 7.–9. klasei”.

Kopā ar Cibiņu var ne tikai apgūt zināšanas par stāstu “Kauja pie Knipskas”, tajā attēloto vidi un laikmetu, bet arī aprunāties, diskutēt, noskaidrot atbildes uz jautājumiem un izteikt savu viedokli.

Virtuālais Cibiņš par sevi: “Lai nu kā man ir klājies stāstā, beigās mans mūžs ir izrādījies ilgāks, nekā varētu iedomāties – jau vairāk nekā simt gadus mani pazīst, par mani runā, spriež un izsaka pretrunīgus viedokļus.”

Skatot Poruka daiļradi jaunromantisma kontekstā, ir skaidrs, ka ne jau padomju laikos uzsvērtās sociālās atšķirības autoru toreiz interesēja visvairāk. Tās drīzāk bija fons, lai runātu par līdzjūtību, godu un kaunu, par nesaprastā un trauslā varoņa alkām pēc citādas dzīves, arī par reliģiskiem jautājumiem. “Kauns ir zagt, bet ne palīga meklēt!” Cibiņam saka skolotājs – vai nav aktuāli? Prast un spēt meklēt un pieņemt palīdzību, ja nepieciešams. Un būt redzīgam un sniegt palīdzību tam, kuram tā vajadzīga, bet kauns lūgt. Empātija, mobings, iekļaujoša vide. Pasaules uzskata un vērtību atšķirības. Jā, arī sociālie stereotipi un materiālā stāvokļa atšķirības. Nav aktuāli? Skolēni saka, ka esot, turklāt lieliski formulē, kas ir un kas nav mainījies kopš Cibiņa laikiem. Cik gan virspusēji jāuztver stāsts, lai to reducētu uz “Cibiņš mirst, ak, cik depresīvi”!

Idejas līdzautore, virtuālā Cibiņa skolotāja Ieva Āne-Miķelsone: “E. Dārziņa mūzikas vidusskolas skolēni, apgūstot stāstu “Kauja pie Knipskas”, mani absolūti pārliecināja, ka daiļdarbs ir aktuāls un mūsdienu jauniešiem interesants. Viņi man palīdzēja saprast, par ko jaunietis varētu vēlēties ar Cibiņu runāt, kādos virzienos mums šajā sarunā doties. Esmu pārliecinājusies – ja skolēniem palīdz un parāda, viņus aizrauj klasiskā literatūra, viņi spēj novērtēt tās bagātību un aktualitāti, piedāvā negaidītas interpretācijas.”

Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis “Literatūra 7.–9. klasei” papildinās letonika.lv mācību resursu klāstu. Tas šobrīd ir aprobācijas fāzē un bez maksas pieejams ikvienam interesentam. Dodies pie Cibiņa – lasi un klausies literatūru, mācies, pārbaudi zināšanas, veido radošos darbus!

Projekts “Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.–9. klases posmā” īstenots ar CFLA atbalstu. Saturs: Ieva Āne-Miķelsone, Gunta Kaula, Anete Bērziņa. Izstrāde un dizains: SIA Tilde.

Uzmanību! Viktorīna”Ko tu zini par bibliotēku?”

Smiltenes vidusskolas bibliotēka piedāvā skolēniem piedalīties jaunā viktorīnā „Ko tu zini par bibliotēku?” Viktorīnas mērķis ir paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas par dažādiem ar bibliotēkām un to darbību saistītiem jautājumiem, veicināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot skolēnu informācijpratību, kā arī iesaistīt jaunus dalībniekus bibliotēkas aktivitātēs,

Viktorīnas noteikumi ir vienkārši. Katru mēnesi apmeklē Smiltenes vidusskolas bibliotēkas interneta vietni un atbildi uz 10 jautājumiem par kādu no ikmēneša tēmām, no trīs piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēloties vienu, tavuprāt, pareizo. (Neaizmirstot norādīt arī savu vārdu!) Katra mēneša beigās tiks paziņots mēneša konkursa uzvarētājs, savukārt maijā noskaidrosim viktorīnas „Ko tu zini par bibliotēku?” uzvarētāju. Tā kā viktorīna norisināsies 2 vecuma grupās (3.- 6. klasei un 7.- 9. klasei), tad katrā vecuma grupā būs viens uzvarētājs.

Aicinām piedalīties viktorīnā un pārbaudīt savas zināšanas par bibliotēku vēsturi, nozīmi, funkcijām un uzdevumiem! Tā ir lieliska iespēja interesanti un aizraujoši pavadīt laiku un uzzināt ko jaunu!

Oktobra viktorīnas jautājumi 3. – 6. klasei atrodami šeit!

Oktobra viktorīnas jautājumi 7. – 9. klasei atrodami šeit!

Oktobra viktorīnas iesniegšanas termiņš: š. g. 31. oktobris.

Notiek bibliotekārās stundas

23. septembrī 4. c klasē un 28. septembrī 6. d klasē norisinājās bibliotekārā stunda. Tās ietvaros bibliotekāre Elīna Kubuliņa – Vilne pastāstīja par skolas bibliotēkas darbību, noteikumiem, kas jāievēro bibliotēkā, jaunāko grāmatu kolekciju, bibliotēkas interneta vietni un iepazīstināja skolēnus ar lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”. Skolēni uzzināja par tematisko informatīvo portālu letonika.lv un 3td e-grāmatu bibliotēku. Tāpat skolēni tika iepazīstināti ar iespēju sameklēt un rezervēt sev interesējošo literatūru Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogā. Tā kā septembris tradicionāli Latvijā ir Dzejas mēnesis, tad notika arī sarunas par dzeju un Smiltenes novada literātiem.