Bibliotekārā nedēļa Smiltenes vidusskolas bibliotēkā Dakteru ielā 27

Bibliotekārās nedēļas laikā Smiltenes vidusskolas bibliotēkā Dakteru ielā bibliotekāre iepazīstināja skolēnus ar bibliotēkas darbību. Bibliotekāre skolēnus iepazīstināja,  kā kārto grāmatas plauktā, kā jāizturas pret grāmatām. Lai nostiprinātu savas jauniegūtās zināšanas, tad skolēni darbojās arī radoši.

 

Bibliotekārā nedēļa Smiltenes vidusskolas bibliotēkā Rīgas ielā 16c

Bibliotekārās nedēļas ietvaros Smiltenes vidusskolas bibliotēkā Rīgas ielā 16c mazākos lasītājus iepazīstināja ar bibliotēkas darbību. Skolēni uzzināja, kā pareizi grāmatas jākārto plauktā, kā jāuzvedas apmeklējot bibliotēku un kā pareizi apieties ar grāmatām, lai tās ilgāk kalpotu. Skolēniem nācās strādāt arī radoši, jo vajadzēja izdomāt grāmatai nosaukumu.

 

 

 

 

Bibliotekārā nedēļa Smiltenes vidusskolas bibliotēkā Dārza ielā 17

No 23.-29. aprīlim Latvijā norisinās Bibliotēku nedēļa. Parasti šajā laikā bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā.

Šogad Smiltenes vidusskolas bibliotekāres Bibliotēku nedēļā iepazīstināja skolēnus ar bibliotēkas darbību un to fondu. Skolēni uzzināja, kas ir UDK (Universālā decimālā klasifikācija), kāpēc tāda ir ieviesta bibliotēkās. Pēc tam, kad viņi uzzināja, kas ir UDK, tad viņiem vajadzēja atrast katram dotajam nosaukumam savu klasifikāciju. Skolēni šī pasākuma laikā iepazinās arī bibliotēkas krājumu, jo bija jākārto grāmatas alfabēta secībā, kā tas ir pieņemts bibliotēkās, bija jāatrod konkrētā grāmata grāmatu plauktā un no tās jāizraksta iztrūkstošā informācija, kas bija dota, lai veiktu uzdevumu.

Šīs nedēļas laikā skolēniem ir dota iespēja ar aktivitāšu palīdzību iepazīties ar bibliotēkas darbību, jo ikdienā no bibliotekāru paveiktā apjomīgā darba  var redzēt tikai ļoti nedaudz.