Sirsnīga tikšanās ar bērnu dzejoļu autori Ivetu Skapsti

23. septembrī Dzejas dienu ietvaros Smiltenes novada Bērnu bibliotēkas apkalpošanas nodaļā Smiltenes vidusskolas 3. a, 4.c un 4.d klašu skolēni un viņu klases audzinātājas tikās ar dzejnieci un bibliotekāri Ivetu Skapsti. Dzejniece ceļu uz Smilteni mēroja no Jelgavas un bija patīkami pārsteigta, ka viņu sagaida tik kupla un atsaucīga auditorija.

Tikšanās bija aizraujoša, dzīvīga un patiesi sirsnīga. Ivetas stāstījums par dzejoļu tapšanu, cepumiņa uzgraušanas sekām pirms mammas vārītā zupa ir gatava, bērnu baidīšanu un piedzīvojumiem ar batutu krietni uzjautrināja bērnus.

Pasākuma noslēgumā bērni uzdeva jautājumus dzejniecei un pēc tam pasniedza viņai košus rudens ziedus. Dzejniece Iveta, savukārt, aicināja visus uz lielo apkampšanos! Gan skolēni, gan skolotājas saka lielu paldies arī Smiltenes novada Bērnu bibliotēkas apkalpošanas nodaļas darbiniecēm par pasākuma rīkošanu! Ceram tikties atkal jau drīz!

Smiltenes vidusskolas bibliotekāre Daiga Ote

Izstāde “Septembris – Dzejas mēnesis” Dārza ielā

Katru gadu septembrī koki pamazām ietērpjas krāsainā lapu rotā, skolēni atsāk mācības skolā, un protams, atkal klāt ir Dzejas dienas ( Raiņa dzimšanas diena).

Dzejas dienu tradīcija iedibināta jau 1965. gadā, kad svinīgi un plaši atzīmēja Tautas dzejnieka simtgadi. Raiņa dzimšanas dienā, 11.septembrī, skolēni organizēti devās pieminēt dzejnieku viņa un Aspazijas atdusas vietā Raiņa kapos. Piedalījās dzejnieki, aktieri. Skanēja dzeja.    

Smiltenes vidusskolas bibliotēka šajās Dzejas dienās ir izveidojusi izstādi “Septembris – Dzejas mēnesis”, kurā var iepazīties ar dažādu dzejnieku grāmatām, īpaši akcentējot Smiltenes novada dzejniekus. Izstāde apskatāma Dārza ielā 17. Laipni aicināti!

Uzmanību! Foto konkurss “Skaistākie mirkļi kopā ar grāmatu”!

Smiltenes vidusskolas bibliotēka aicina visus skolēnus vecumā no 9. – 18. gadiem piedalīties foto konkursā “Skaistākie mirkļi kopā ar grāmatu” neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes!

Konkursa “Skaistākie mirkļi kopā ar grāmatu” NOLIKUMS.

Konkursu izsludina un rīko Smiltenes vidusskolas bibliotēka. Konkursa norises laiks – no 01.09.2019. – 31.10.2019. Konkursā piedalās skolēni vecumā no 9 – 18 gadiem.

Konkursa mērķis:

Radīt iespēju skolēniem izpaust savus talantus fotomākslā. Rosināt skolēnu radošumu un iztēli.

Lai piedalītos foto konkursā, dalībniekam ir jāuzņem un jāiesūta 1 līdz 3 fotogrāfijas par kādu no dotajām tēmām: “Grāmata modeles lomā”; “Viens mirklis kopā ar grāmatu”, “Vienatnē ar grāmatu” vai “Grāmatai goda vieta”

Fotogrāfijas iesniedzamas JPG formātā elektroniski, sūtot uz Smiltenes vidusskolas bibliotēkas e-pastu: svbiblioteka@inbox.lv vai datu nesējā skolas bibliotekāram. Klāt jāpievieno savs vārds, uzvārds un klase.

Fotogrāfijas tiek fotografētas ar jebkādu ierīci, kurai ir fotografēšanas funkcija.

Fotogrāfijai jābūt tehniski kvalitatīvai, ne mazākai kā 5Mp izmērā.

Fotogrāfijā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu.

Netiks pieņemtas fotogrāfijas, kuras būs konkursa tematikai neatbilstošas, kurās būs trešās personas aizskarošs materiāls, kuras ietvers pornogrāfiju, kriminālu raksturu vai neveselīga dzīvesveida (smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana) ainas.

Fotogrāfija var būt krāsaina vai melnbalta.

Uz fotogrāfijas nedrīkst būt nekādi datumi, uzraksti, logotipi (izņemot tos, kas ir redzami pašā fotogrāfijā) vai paraksti.

Konkursa dalībnieki uzņemas atbildību par atļauju saskaņošanu ar iesniegtajās fotogrāfijās redzamajiem cilvēkiem par fotogrāfiju publiskošanu, kā arī atbildību pret iespējamām trešo personu pretenzijām saistībā ar iesniegto fotogrāfiju publiskošanu.

Smiltenes vidusskolas bibliotēka kā konkursa rīkotājs iegūst tiesības publicēt savā tīmekļa vietnē visas iegūtās fotogrāfijas un iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz visām fotogrāfijām.

Iesūtītie darbi  tiek vērtēti 5 pozīcijās, katrā no tām saņemot maksimāli 5 punktus:

1. Iesūtītā materiāla atbilstība konkursa tēmai, ievērojot konkursa nolikumā izvirzītās prasības;

2. Fotogrāfijā akcentēta grāmatas un loma un misija cilvēka dzīvē;

3. Fotogrāfijas tehniskā kvalitāte;

4. Fotogrāfa individuālais redzējums – oriģinalitāte, jaunas, radošas idejas un to veiksmīga realizēšana;

5. Fotogrāfijas kompozīcijas izvēle.

Vērtēšanas norise:

Konkursā tiek vērtēta katra skolēna iesniegtā fotogrāfija.  Katrā no pozīcijām skolēns saņem punktus (no 1- 5). Kopsummā tiek izvērtēts lielāko punktu ieguvējs (25). Uzvarētājs tiks paziņots 4. novembrī!