Smiltenes vidusskolas bibliotēkas akcija “Pasaki savu paldies!” ir noslēgusies

11. janvārī atzīmējām Starptautisko Paldies dienu, tādēļ ikviens Smiltenes vidusskolas bibliotēkas apmeklētājs tika laipni aicināts padomāt un uzrakstīt savus paldies vārdus kādam no apkārtējiem līdzcilvēkiem, kurš tos patiesi būtu pelnījis saņemt un iemest īpašā “Mazo paldies vārdu kastē”.

Smiltenes vidusskolas bibliotēka vēlas teikt lielu PALDIES visiem par lielo atsaucību un siltajiem vārdiem, kurus publicējam arī šeit, kā tika solīts!

❤ “Vēlos pateikt paldies savai mīļajai mammai par to, ko viņa man ir devusi un ka mani ļoti mīl un uztraucas par mani! Paldies!”

❤ “Es vēlētos pateikt paldies saviem vecākiem par visu labo, ko viņi manis dēļ ir darījuši.”

❤ “Vēlos pateikt tev paldies, mīļo tēti. Paldies par visu, ko tu man esi devis!”

❤ “Es saku lielu paldies saviem vecākiem, ka radīja mani!”

❤ “Paldies manai ģimenei par to, ka viņi man palīdz, pret mani izturas labi un mani mīl tāpat kā es viņus!”

❤ “Paldies Ancei Tauriņai!”

❤ “Paldies Elīzai Reimanei!”

❤ “Tēti, paldies Tev!”

❤ “Paldies skolotājiem!”

❤ “Paldies Regīnai Melzobai, kura ir mūsu skolotāja!”

❤ “Paldies mammai, ka palīdz man, ka pastāsta man par visu, paldies!”

❤ “Paldies visām skolotājām! :)”

❤ “Paldies manai mammai!”

❤ “Paldies Simonai, ka ir tik jauka skolotāja!”

❤ “Liels paldies manai mammai!”

❤ “Skolotājai paldies par labo mācīšanu!”

❤ “Vēlos pateikt Tev paldies par visu, ko tu, mana mīļā māmiņa esi man devusi!”

❤ “Paldies maniem draugiem!”

❤ “Paldies bibliotekārītei! :)”

❤ “Paldies bibliotēkas meitenēm: Elīnai, Guntai, Adrijai par atsaucību, jauku parunāšanos un smaidu!”

24. janvāris – ANO Starptautiskā izglītības diena

24. janvāris ir ANO Starptautiskā izglītības diena – sakām paldies un cienām ikvienu, kurš arī pandēmijas laikā turpina pilnveidoties – attālinātās stundās vai lekcijās, tiešsaistes kursos, mūžizglītības un jaunu amatu apguves programmās utt.

Atzīmējot Starptautisko izglītības dienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir sagatavojusi izglītojošo materiālu apkopojumu skolēniem un skolotājiem, kā arī citiem izglītības jomas speciālistiem par globālās izglītības, medijpratības, bioētikas un kultūras mantojuma tēmām. Visi materiāli ir brīvi pieejami ikvienam interesentam šajā adresē:

Savukārt Smiltenes vidusskolas bibliotēka ir izveidojusi prezentāciju “Izvēlies profesiju – bibliotekārs!” Uzzināsi, kur un kādēļ būtu vērts apgūt šo interesanto profesiju.

Ieskaties:

Smiltenes vidusskolas bibliotēkas sniegtie bezmaksas pakalpojumi

1.Datori un internetsTiek nodrošināts dators ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
2.Uzziņas un konsultācijasBibliotekārās stundas un individuālas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām.
3.Tehniskais atbalsts skolotājiem un skolēniemLaminēšana, kopēšana, drukāšana, grāmatu vākošana, grāmatu iesiešana spirālēs, skenēšana.
4.SBA pakalpojumiGrāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām.
5.Tematiski pasākumiIzstādes par dažādām tēmām, tematiski konkursi, dalība programmās un projektos.

11. janvārī atzīmēsim Starptautisko Paldies dienu!

“Paldies ir vienīgā valūta pasaulē, kas vēl nav mainījusi kursu,” šādus vārdus teicis rakstnieks, gleznotājs un grāmatu ilustrators Jānis Jaunsudrabiņš.

11.janvārī – pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Paldies diena, lai atgādinātu, cik svarīgi ik dienas ir izrādīt pateicību. Mazais vārdiņš “paldies” spēj sasildīt un iepriecināt.

Šai dienai par godu Smiltenes vidusskolas bibliotēkā Dārza ielā 17 var iepazīties ar labas uzvedības grāmatu izstādi “Lūdzu un paldies!” Prasme pateikt citiem kaut ko labu ir viena no vissvarīgākajām sociālajām prasmēm (ja ne vissvarīgākā). Labs vārds īstajā brīdī var pat izglābt dzīvību. Kā ar vārdiem, tā ar savu uzvedību mēs nododam vēstījumu līdzcilvēkiem. Katram cilvēkam jau bērnībā ir jāiepazīst uzvedības valodas galvenie jēdzieni, lai tos pēc iespējas labāk varētu izmantot turpmākajā dzīvē. Laipns lūgums vai sirsnīga pateikšanās atvērs daudzas durvis. Tā ir izdevība parādīt apkārtējiem, ka protam novērtēt to, ko viņi dara, kā arī ļauj spriest par mums pašiem, kādi cilvēki esam.

Ap mums ir īpaši cilvēki, kas palīdz, atbalsta un ieņem svarīgu lomu katra dzīvē. Pateiksim viņiem paldies – par iedvesmu, atbalstu, uzmundrinājumu, mīlestību, par to, ka viņi ir kopā ar mums! Tādēļ ikviens bibliotēkas apmeklētājs laipni aicināts padomāt un uzrakstīt savus paldies vārdus kādam no apkārtējiem līdzcilvēkiem, kurš tos patiesi būtu pelnījis saņemt un iemest īpašā “Mazo paldies vārdu kastē”! (Visi jūsu paldies vārdi pēc tam tiks publicēti mūsu bibliotēkas interneta vietnē!)

Pateicības vārdiem ir maģiska iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens cilvēks.

Paldies diena ir diena, kas atgādina par to, cik reti mēs ikdienā apstājamies un aizdomājamies par visu to brīnišķīgo, kas mums pieder – ģimeni, draugiem un paziņām, par dzīvību, kas mums dāvāta, par dabu, kas ir mums apkārt, par zemi, kurā dzīvojam, un valodu, kurā runājam.

Lai mūsu prāti mācās domāt pateicības domas,

Tad mazāk vietas paliks rūgtumam.

Lai mūsu lūpas mācās runāt pateicības vārdus,

Būs mazāk jāraud, jākurn, jāsūdzas!

(J. Vorošilova)

Noslēgusies decembra viktorīna “Ko tu zini par bibliotēku?”

Ir noslēgusies decembra viktorīna “Ko tu zini par bibliotēku?” 3. – 6. klasēm un 7. – 9. klasēm. Paldies visiem, kuri piedalījās!

Decembra viktorīnas rezultāti ir šādi:

3. – 6. klašu grupā šoreiz ir uzvarējusi Katrīna Ķīķere (3. b klase).

7. – 9. klašu grupā savukārt diemžēl šoreiz uzvarētāju nav.

Apsveicam! Pārsteiguma balviņas iespējams saņemt katru darba dienu Smiltenes vidusskolas bibliotēkā Dārza ielā – 17.

Foto: no interneta resursiem