Tikšanās ar rakstnieci Agnesi Vanagu

Smiltenes vidusskolas 1. c klases skolēni saņēma uzaicinājumu 20. aprīlī Smiltenes bērnu bibliotēkā tikties ar rakstnieci Agnesi Vanagu. Rakstniece ir pēdējos gados populāro bērnu grāmatu ”Plastmasas huligāni”, tās turpinājuma “Plastmasas huligāni. Draugs pazudis” un “Pagalma enciklopēdija” autore. Bērni ar prieku un atbildības sajūtu gatavojās šai tikšanās reizei. Kopā ar klases audzinātāju viņi izlasīja vairākas nodaļas no grāmatas “Pagalma enciklopēdija”, pārrunāja izlasīto un gatavoja jautājumus rakstniecei.

Tikšanās laikā Agnese Vanaga atklāja, ka sākt darbu pie “Pagalma enciklopēdijas” rosinājis pupuķis, kas uzlaidies uz palodzes. Viņas bērnu interese par šo putnu bijusi tik liela, ka radusies doma atbildēt uz jautājumiem grāmatā. Padomā ir rakstīt arī otro daļu, bet grāmatai “Plastmasas huligāni” jau top trešā daļa.

Rakstniece bērniem pastāstīja kā grāmatas galvenais varonis – britu īsspalvainais kaķis – iepazīst dzīvi mājas pagalmā, kādi dzīvnieki tur sastopami. Pēc tam bērni kopā ar rakstnieci no papīra locīja kaķus, kurus varēja salīmēt īpaši sagatavotā “Smiltenes pagalmā”. Pēc tam rakstniece uzdeva jautājumus par dažādiem dzīvniekiem, un bērni varēja līmēt uzlīmes “pagalmā”.

Pēc tikšanās mazie lasītāji pauda savas atziņas. Alisei vislabāk patika, ka varēja apskatīt visas rakstnieces sarakstītās grāmatas un, ka top “Plastmasas huligānu” trešā daļa. Agnesei patika, ka bija iespēja iepazīties ar rakstnieci, kura arī ir Agnese. Žannai interesēja autores sagatavotā prezentācija par grāmatas tapšanu, savukārt Mareks priecājās, ka pasākumu apmeklēja arī skolēni no Palsmanes. Visi bērni priecājās par iespēju iepazīties ar rakstnieci, locīt kaķus, atbildēt uz jautājumiem un līmēt uzlīmes. Sirsnīgs paldies Agnesei Vanagai un Bērnu bibliotēkas bibliotekārēm par šo iespēju!