Noderīgas interneta vietņu adreses

Noskaties, kā lietot e-grāmatnīcu un lasīt e-grāmatas:

Skolas bibliotēkā turpinās darbs pie elektroniskā kataloga papildināšanas un jau tagad daļu no skolas bibliotēkā esošajiem resursiem var atrast un pasūtīt elektroniskajā katalogā šeit:

https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

 

Noderīgas interneta vietņu adreses:

Elektroniskie mācību materiāli skolotājiem un skolēniem, rēķini galvā, dažādi uzdevumi https://miksike.lv/

Spēles, konkursi, uzdevumi par bērnu drošību http://www.dzimba.lv/lv/

Krāsojamās lapas un uzdevumi bērniem izglītības un izklaides mērķiem, idejām skolotājiem un bērnu vecākiem https://www.cirkulis.lv/

Uzdevumi, teorija, testi skolas mācību priekšmetos https://www.uzdevumi.lv/

Uzdevumi, krāsojamās lapas, dziesmiņas, spēles bērniem angļu valodā http://www.uptoten.com/

Tiešsaistes spēles, uzdevumi, skaitļi bērniem http://www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm

Digitālie resursi bērnu finanšu pratībai, materiāli dažādos mācību priekšmetos https://activboard.lv/lv/

Spēles prāta asināšanai https://www.gamesforthebrain.com/latvian/

Latvijas Nacionālā bibliotēka https://www.lnb.lv/

Izglītības satura plānošanas principi vispārējā vidējā izglītībā
https://www.skola2030.lv/

Valsts Izglītības satura centrs
https://visc.gov.lv/

Izglītības kvalitātes valsts dienests
https://ikvd.gov.lv/

Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS
http://www.pumpurs.lv/

Letonika.lv – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā
https://www.letonika.lv/

Kur atrast lugas skolas teātrim:

baiba.junkevica

https://stumbrelugas.wordpress.com/bernu-lugas/

http://www.anitagriniece.com/lugas.html

https://andrisu.wixsite.com/skatuves-nedarbi

http://www.zirnis.lv/keywords/ludzi%C5%86as

LNB piedāvājumi skolām

Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā attālināti izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus.

Nacionālā enciklopēdija: https://enciklopedija.lv/

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka: https://lndb.lv/

Vēsturisko attēlu kolekcija “Zudusī Latvija”: https://zudusilatvija.lv/

 Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti: https://audio.lndb.lv/

Zinātnisko publikāciju krātuve “Academia”:https://academia.lndb.lv/

Dziesmu svētku krātuve: https://dziesmusvetki.lndb.lv/

Saistīto datu kolekcija “Rainis un Aspazija”: https://runa.lnb.lv/

Kolekcija “Brāļu draudzes (rokraksti)”: https://braludraudze.lndb.lv/

 G. F. Stendera krātuve: https://stenders.lndb.lv/

Latvijas Kultūras kanons: https://kulturaskanons.lv/

Latvijas Ainavu dārgumu krātuve: https://ainavudargumi.lv/

Periodikas portāls: http://periodika.lv/

Grāmatu krātuve: http://gramatas.lndb.lv/

E-resursu pieejas

Bibliotēka aicina izmantot attālinātu piekļuvi digitālajiem resursiem.

3td.lv var lasīt grāmatas tiešsaistē bez maksas. Ir nepieciešams reģistrēties.

Burtu burvis ļauj gūt ieskatu grāmatu saturā. Tiešsaistē var noklausīties grāmatas fragmentus.

Letonika.lv ir iespēja lasīt grāmatas. Grāmatas pieejamas gan bez, gan ar reģistrēšanos. Lai lasītu visas pieejamās grāmatas, ir jāpiereģistrējas ar savu e-klase.lv kontu.

Lasāmkoks arī piedāvā e-grāmatas. Pārsvarā pieejama literatūras klasika.

Manizurnali.lv piedāvā lasīt tiešsaistē pagājušā gada žurnālus bez maksas. Šajā vietnē ir iespēja lasīt – “Ievas stāsti”, “Ievas veselība”, “Ieva”, “Ievas padomu avīze”, “Ievas māja”, “Ievas virtuve”, “Ievas dārzs”, “Privātā dzīve”, “Annas psiholoģija”, “Ej”, “Pūcīte”, “Deko”, “Pērle”, “Astes”, “Klubs”, “Santa”, “Mans mazais”.

Atgādinām, ka skola ir abonējusi žurnālu “Ir“. Šo žurnālu ir iespējams lasīt tiešsaistē. Piekļuves datus ir iespējams iegūt, rakstot skolas bibliotekārēm.

3td e-grāmatu izmantošana

Saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī, Smiltenes vidusskolas bibliotekāres aicina lasītgribētājus izmantot e-grāmatas. Kā vienu no alternatīvām iesakam bezmaksas 3td e-grāmatas.

Lai lasītu grāmatas 3td.lv ir nepieciešama reģistrācija.

Lietotājvārdu un paroli var iegūt pie skolas bibliotekārēm Adrijas Rubinas un Ingunas Kudlānes, rakstot e-klasē.

Smiltenes novada skaļās lasīšanas sacensības

Izvēlēties saistošas un sev mīļas grāmatas spilgtu fragmentu un to skaļi nolasīt tā, lai dzirdētais emocionāli uzrunātu un rosinātu izlasīt šo grāmatu arī pārējos – tas ir skaists un nopietns izaicinājums, ko šodien pieņēma un godam savas skolas pārstāvēja Smiltenes novada piekto un sesto klašu skolēnu Skaļās lasīšanas sacensību dalībnieki.

Sacensības notika Smiltenes vidusskolā.

Vērtēta tika runātāju prasme iepazīstināt ar sevi kā lasītāju un motivēt grāmatas/fragmenta izvēli, dikcija, lasīšanas temps, prasme emocionāli aizraut klausītājus un uzturēt kontaktu ar auditoriju, kā arī izvēlētā fragmenta oriģinalitāte, pabeigtība, spēja suģestēt, rosināt izlasīt visu grāmatu.

Visi skolēni bija nopietni gatavojušies, prata saistoši atklāt izvēlēto tekstu dziļāko būtību, radīt līdzpārdzīvojumu, rosināt asociācijas un ieinteresēt.

Dalībnieki patīkami pārsteidza ar izvēlēto daiļdarbu daudzveidību – konkursā tika pārstāvēta gan pasaules bērnu literatūras klasika, gan latviešu rakstnieku oriģināldarbi, gan šobrīd populārāko ārzemju autoru daiļdarbi.

Iespēju 26.martā no Smiltenes novada uz Skaļās lasīšanas sacensību otrās kārtas Valkas reģiona finālu Strenčos doties nopelnīja:

Renārs Krustiņš (Blomes pamatskola),

Andris Skujiņš (Bilskas pamatskola),

Evelīna Graudiņa (Smiltenes vidusskola),

Sabīne Vasile (Smiltenes vidusskola),

Estere Anna Strazdiņa (Smiltenes vidusskola),

Intars Beļakovs (Smiltenes vidusskola),

Toms Ernests Kazeks (Smiltenes vidusskola),

Pēteris Poikāns (Smiltenes vidusskola).

Skolēnu sniegumu vērtēja Skaļās lasīšanas sacensību Valkas reģiona kuratore Una Grāve un žurnāliste Baiba Vahere.

Paldies visiem, kuri piedalījās un ikvienam, kurš skolēnus virzīja un atbalstīja ceļā uz konkursu!

Runātāju secību lozēja. Aiz katra kārtas numura bija noslēpies kāds burts vai pieturzīme. Saliekot visus kopā, iznāca: “Es lasu – tātad es domāju! Lasīsim skaļi!”

Veiksmi Valkas reģiona finālā un konkursa noslēgumā Rīgā!

Baiba Vahere

Foto: Elīna Kubuliņa-Vilne