Smiltenes vidusskolas bibliotēka aicina piedalīties radošā konkursā “Izveido grāmatzīmi savai bibliotēkai!”

Konkursa mērķis: rosināt skolēnu fantāzijas radošo izpausmi, veicināt skolēnu interesi par lasīšanu, iepazīt bibliotēkas funkcijas un uzdevumus, iesaistīt jaunus dalībniekus bibliotēkas aktivitātēs.

Konkursa noteikumi:

1. Konkurss norisinās trīs klašu grupās:

* 1. – 3. klasēm;

* 4. – 6. klasēm;

* 7. – 12. klasēm.

1. – 3. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Mans mīļākais grāmatas varonis”.

4. – 6. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Grāmata iedvesmo” (attēlot interesantāko sižetu no savas iecienītākās grāmatas).

7. – 12. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Moderna skolas bibliotēka” (attēlot savu redzējumu, kādai vajadzētu izskatīties modernai skolas bibliotēkai).

2. Izmēri.

*1. – 3. klasēm attiecībā uz izmēru noteiktu nosacījumu nav, tikai grāmatzīme nedrīkst būt lielāka par pašu grāmatu, kurai tā domāta.

*4. – 12. klasēm jāievēro noteikti izmēri – grāmatzīmei jābūt izmēros 5×20 cm!

3. Grāmatzīmei uz atsevišķas lapas jāpievieno savs vārds, uzvārds un klase.

4. Grāmatzīmi var veidot arī datorsalikumā (vecāko klašu skolēni).

5. Grāmatzīmes jāiesniedz Vizuālās mākslas pedagogam līdz š.g. 31. decembrim. Iesniedzot darbus, konkursa dalībnieki piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursam iesniegtos darbus bez īpašas saskaņošanas skolas bibliotēkas vajadzībām.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai un konkursa nosacījumiem, mākslinieciskais izpildījums, oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte.

Apbalvošana: labākajiem darbiem katrā klašu grupā būs pārsteiguma balviņas!

Uzmanību! Viktorīna”Ko tu zini par bibliotēku?”

Smiltenes vidusskolas bibliotēka piedāvā skolēniem piedalīties jaunā viktorīnā „Ko tu zini par bibliotēku?” Viktorīnas mērķis ir paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas par dažādiem ar bibliotēkām un to darbību saistītiem jautājumiem, veicināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot skolēnu informācijpratību, kā arī iesaistīt jaunus dalībniekus bibliotēkas aktivitātēs,

Viktorīnas noteikumi ir vienkārši. Katru mēnesi apmeklē Smiltenes vidusskolas bibliotēkas interneta vietni un atbildi uz 10 jautājumiem par kādu no ikmēneša tēmām, no trīs piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēloties vienu, tavuprāt, pareizo. (Neaizmirstot norādīt arī savu vārdu!) Katra mēneša beigās tiks paziņots mēneša konkursa uzvarētājs, savukārt maijā noskaidrosim viktorīnas „Ko tu zini par bibliotēku?” uzvarētāju. Tā kā viktorīna norisināsies 2 vecuma grupās (3.- 6. klasei un 7.- 9. klasei), tad katrā vecuma grupā būs viens uzvarētājs.

Aicinām piedalīties viktorīnā un pārbaudīt savas zināšanas par bibliotēku vēsturi, nozīmi, funkcijām un uzdevumiem! Tā ir lieliska iespēja interesanti un aizraujoši pavadīt laiku un uzzināt ko jaunu!

Oktobra viktorīnas jautājumi 3. – 6. klasei atrodami šeit!

Oktobra viktorīnas jautājumi 7. – 9. klasei atrodami šeit!

Oktobra viktorīnas iesniegšanas termiņš: š. g. 31. oktobris.