Smiltenes vidusskolas bibliotēka aicina piedalīties radošā konkursā “Izveido grāmatzīmi savai bibliotēkai!”

Konkursa mērķis: rosināt skolēnu fantāzijas radošo izpausmi, veicināt skolēnu interesi par lasīšanu, iepazīt bibliotēkas funkcijas un uzdevumus, iesaistīt jaunus dalībniekus bibliotēkas aktivitātēs.

Konkursa noteikumi:

1. Konkurss norisinās trīs klašu grupās:

* 1. – 3. klasēm;

* 4. – 6. klasēm;

* 7. – 12. klasēm.

1. – 3. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Mans mīļākais grāmatas varonis”.

4. – 6. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Grāmata iedvesmo” (attēlot interesantāko sižetu no savas iecienītākās grāmatas).

7. – 12. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Moderna skolas bibliotēka” (attēlot savu redzējumu, kādai vajadzētu izskatīties modernai skolas bibliotēkai).

2. Izmēri.

*1. – 3. klasēm attiecībā uz izmēru noteiktu nosacījumu nav, tikai grāmatzīme nedrīkst būt lielāka par pašu grāmatu, kurai tā domāta.

*4. – 12. klasēm jāievēro noteikti izmēri – grāmatzīmei jābūt izmēros 5×20 cm!

3. Grāmatzīmei uz atsevišķas lapas jāpievieno savs vārds, uzvārds un klase.

4. Grāmatzīmi var veidot arī datorsalikumā (vecāko klašu skolēni).

5. Grāmatzīmes jāiesniedz Vizuālās mākslas pedagogam līdz š.g. 31. decembrim. Iesniedzot darbus, konkursa dalībnieki piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursam iesniegtos darbus bez īpašas saskaņošanas skolas bibliotēkas vajadzībām.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai un konkursa nosacījumiem, mākslinieciskais izpildījums, oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte.

Apbalvošana: labākajiem darbiem katrā klašu grupā būs pārsteiguma balviņas!

Pirmais latviešu literatūras virtuālais asistents ir klāt!

Godinot Jāni Poruku 150 gadu jubilejā, jaunu, virtuālu dzīvi sācis pusaudzis Cibiņš, ko pamatoti uzskata par daļu no latviešu literatūras zelta fonda. Pirmais latviešu literatūrai veltītais virtuālais asistents jeb sarunbots ir iekļauts letonika.lv izstrādātajā digitālajā mācību līdzeklī “Literatūra 7.–9. klasei”.

Kopā ar Cibiņu var ne tikai apgūt zināšanas par stāstu “Kauja pie Knipskas”, tajā attēloto vidi un laikmetu, bet arī aprunāties, diskutēt, noskaidrot atbildes uz jautājumiem un izteikt savu viedokli.

Virtuālais Cibiņš par sevi: “Lai nu kā man ir klājies stāstā, beigās mans mūžs ir izrādījies ilgāks, nekā varētu iedomāties – jau vairāk nekā simt gadus mani pazīst, par mani runā, spriež un izsaka pretrunīgus viedokļus.”

Skatot Poruka daiļradi jaunromantisma kontekstā, ir skaidrs, ka ne jau padomju laikos uzsvērtās sociālās atšķirības autoru toreiz interesēja visvairāk. Tās drīzāk bija fons, lai runātu par līdzjūtību, godu un kaunu, par nesaprastā un trauslā varoņa alkām pēc citādas dzīves, arī par reliģiskiem jautājumiem. “Kauns ir zagt, bet ne palīga meklēt!” Cibiņam saka skolotājs – vai nav aktuāli? Prast un spēt meklēt un pieņemt palīdzību, ja nepieciešams. Un būt redzīgam un sniegt palīdzību tam, kuram tā vajadzīga, bet kauns lūgt. Empātija, mobings, iekļaujoša vide. Pasaules uzskata un vērtību atšķirības. Jā, arī sociālie stereotipi un materiālā stāvokļa atšķirības. Nav aktuāli? Skolēni saka, ka esot, turklāt lieliski formulē, kas ir un kas nav mainījies kopš Cibiņa laikiem. Cik gan virspusēji jāuztver stāsts, lai to reducētu uz “Cibiņš mirst, ak, cik depresīvi”!

Idejas līdzautore, virtuālā Cibiņa skolotāja Ieva Āne-Miķelsone: “E. Dārziņa mūzikas vidusskolas skolēni, apgūstot stāstu “Kauja pie Knipskas”, mani absolūti pārliecināja, ka daiļdarbs ir aktuāls un mūsdienu jauniešiem interesants. Viņi man palīdzēja saprast, par ko jaunietis varētu vēlēties ar Cibiņu runāt, kādos virzienos mums šajā sarunā doties. Esmu pārliecinājusies – ja skolēniem palīdz un parāda, viņus aizrauj klasiskā literatūra, viņi spēj novērtēt tās bagātību un aktualitāti, piedāvā negaidītas interpretācijas.”

Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis “Literatūra 7.–9. klasei” papildinās letonika.lv mācību resursu klāstu. Tas šobrīd ir aprobācijas fāzē un bez maksas pieejams ikvienam interesentam. Dodies pie Cibiņa – lasi un klausies literatūru, mācies, pārbaudi zināšanas, veido radošos darbus!

Projekts “Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.–9. klases posmā” īstenots ar CFLA atbalstu. Saturs: Ieva Āne-Miķelsone, Gunta Kaula, Anete Bērziņa. Izstrāde un dizains: SIA Tilde.

Uzmanību! Viktorīna”Ko tu zini par bibliotēku?”

Smiltenes vidusskolas bibliotēka piedāvā skolēniem piedalīties jaunā viktorīnā „Ko tu zini par bibliotēku?” Viktorīnas mērķis ir paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas par dažādiem ar bibliotēkām un to darbību saistītiem jautājumiem, veicināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot skolēnu informācijpratību, kā arī iesaistīt jaunus dalībniekus bibliotēkas aktivitātēs,

Viktorīnas noteikumi ir vienkārši. Katru mēnesi apmeklē Smiltenes vidusskolas bibliotēkas interneta vietni un atbildi uz 10 jautājumiem par kādu no ikmēneša tēmām, no trīs piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēloties vienu, tavuprāt, pareizo. (Neaizmirstot norādīt arī savu vārdu!) Katra mēneša beigās tiks paziņots mēneša konkursa uzvarētājs, savukārt maijā noskaidrosim viktorīnas „Ko tu zini par bibliotēku?” uzvarētāju. Tā kā viktorīna norisināsies 2 vecuma grupās (3.- 6. klasei un 7.- 9. klasei), tad katrā vecuma grupā būs viens uzvarētājs.

Aicinām piedalīties viktorīnā un pārbaudīt savas zināšanas par bibliotēku vēsturi, nozīmi, funkcijām un uzdevumiem! Tā ir lieliska iespēja interesanti un aizraujoši pavadīt laiku un uzzināt ko jaunu!

Oktobra viktorīnas jautājumi 3. – 6. klasei atrodami šeit!

Oktobra viktorīnas jautājumi 7. – 9. klasei atrodami šeit!

Oktobra viktorīnas iesniegšanas termiņš: š. g. 31. oktobris.