Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019

Aicinām visus bērnus, jauniešus un vecākus piedalīties “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2019”!
Ar “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019″ grāmatu kolekcijām var iepazīties skolas bibliotēkās – Rīgas ielā 16c, Dakteru ielā 27 un Dārza ielā 17.
Gaidīsim visus interesentus!