Izstādes septembrī Dārza ielā

Septembris ir Dzejas mēnesis, un Smiltenes vidusskolas bibliotēkā Dārza ielā 17 ir iespējams iepazīties ar divām literatūras izstādēm, veltītām dzejas tematikai:

– dzejniekam, dramaturgam Jānim Rainim 155

– Smiltenes novada dzejnieki (K. Apškrūma, M. Svīķe, B. Žurovska, E. Kubuliņa – Vilne u.c.)

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

Aicinām visus bērnus, jauniešus un vecākus piedalīties “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020”!
Ar “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020″ grāmatu kolekcijām var iepazīties skolas bibliotēkās – Rīgas ielā 16c, Dakteru ielā 27 un Dārza ielā 17.
Gaidīsim visus interesentus!