Noslēgusies viktorīna “Asini prātu!”

Cilvēka prāts atklājas tad, kad viņam jādomā ārpus rāmja, kurā viņš pārzina katru niansi. Tad parādās atšķirība starp gudrību un zinību.” /a.n/

Viktorīnas “Asini prātu!” mērķis bija paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas, pārbaudīt skolēnu erudīciju un skolā apgūtās zināšanas, uzlabot skolēnu informācijpratību. Katru mēnesi skolēni apmeklēja Smiltenes vidusskolas bibliotēkas interneta vietni un atbildēja uz 10 jautājumiem par dažādām ikmēneša tēmām, no trīs piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēloties vienu.

Neticami ātri ir paskrējuši šie astoņi mēneši, un nu viktorīna “Asini prātu!” ir noslēgusies. Paldies visiem, kuri bija aktīvi un piedalījās! Ar lepnumu varam paziņot, ka viktorīnā šajā laikā ir piedalījušies 78 Smiltenes vidusskolas skolēni, konkurence bija ļoti liela. Skolēni atzina, ka daudzi jautājumi likuši padomāt, iedziļināties un meklēt atbildes dažādos informācijas resursos, kopumā viktorīna tika vērtēta pozitīvi, un skolēni vēlētos līdzīgās viktorīnās piedalīties arī turpmāk. Visu mēnešu kopējie rezultāti ir apkopoti un varam paziņot uzvarētājus.

* Viktorīnā “Asini prātu!” 3. – 6. klašu grupā:

  • Pirmo vietu ir izcīnījusi Estere Stūre (6. b klase)  ar 72 punktiem.
  • Otro vietu ieņem Una Pērkone (3. a klase)  ar 56 punktiem.
  • Trešajā vietā ir Pēteris Rihards Ķuzulis (3. b klase) ar 36 punktiem.

* Viktorīnā “Asini prātu!” 7. – 9. klašu grupā:

  • Pirmo vietu ir ieguvusi Luīze Visendorfa (9. a klase) ar 38 punktiem.
  • Otro vietu ieņem Ričards Žukovskis (8. d klase) ar 36 punktiem.
  • Trešajā vietā ir Emīls Reinis Āboltiņš (9. a klase) ar 27 punktiem.

Par balviņu un diplomu saņemšanu ar visiem uzvarētājiem sazināsimies personīgi!

Apsveicam!

Smiltenes vidusskolas bibliotekāre

Elīna Kubuliņa – Vilne

Piedalies “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2021”!

Aicinām visus bērnus, jauniešus un vecākus piedalīties “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2021”!
Ar “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021″ grāmatu kolekcijām var iepazīties skolas bibliotēkās – Rīgas ielā 16c, Dakteru ielā 27 un Dārza ielā 17.
Gaidīsim visus interesentus!

Noslēgusies maija viktorīna “Asini prātu!”

Ir noslēgusies maija viktorīna “Asini prātu!” 3. – 6. klasēm un 7. – 9. klasēm. Paldies visiem, kuri piedalījās!

Maija viktorīnas rezultāti ir šādi:

3. – 6. klašu grupā ir uzvarējusi Estere Stūre.

7. – 9. klašu grupā savukārt ir uzvarējusi Samanta Mieze.

Apsveicam! Pārsteiguma balviņas varat saņemt Smiltenes vidusskolas bibliotēkā, Dārza ielā 17.