Jaunumi Smiltenes vidusskolas bibliotēkas krājumā

Smiltenes vidusskolas bibliotēkas ir papildinājušas savus krājumus ar jaunām spēlēm. Katrā bibliotēkā – Dārza ielā 17, Rīgas ielā 16c, Dakteru ielā 27 – ir iespēja iepazīties ar jaunākajām spēlēm.
Spēļu iekļaušana bibliotēkas krājumā un pakalpojumos ļauj veiksmīgāk īstenot izglītojošo, sociālo un kultūras funkcijas.
Spēles attīsta – loģiku, komunikāciju, fantāziju, sadarbību, pacietību, stratēģiju un iemāca prasmi zaudēt.

Smiltenes vidusskolas bibliotēkas krājumā ir spēles:

IceCool – Galda spēle, kura attīsta loģisko domāšanu, matemātiku, stratēģiju. Šī galda spēle neliks dalībniekiem palikt nekustīgiem, jo visu laiku būs jākustas un jādomā, kā aizbēgt no “dežurantes”. Interesanta spēle gan lieliem, gan maziem.

ICECOOL, galda spēle

Halli Galli – reakcijas spēle, kurā jāspēj ātri domāt un rēķināt. Šī spēle palīdzēs attīstīt rēķināšanu galvā, uzmanības spējas. Spēle spēj aizraut gan mazus, gan lielus. Halli Galli, galda spēle

Wash Dash – reakcijas spēle, kurā var pārbaudīt savas spējas uz ātrām kustībām, jo jāspēj ātri reaģēt uz katru jauno gājienu. Spēle attīsta stratēģiju, matemātiku un veiklumu.Wash Dash, galda spēle

Oppo – lieliska spēle, lai trenētu savu uzmanību, pacietību un atmiņu, jo jāspēj saskatīt uz kartītēm, kas ir mainījies.

Oppo, galda spēle

Logic cards – lieliska spēle, lai attīstītu stratēģiju, matemātiku, loģiku. 5 līmeņu grūtības pakāpes ar matemātiskiem uzdevumiem. Spēle domāta vienam spēlētājam.

Logic Cards: Yellow, prāta mežģis

Story Cubes – spēle, kura veicinās fantāziju, komunikāciju, loģiku. No izmestajiem kauliņiem veido stāstu. Spēle var palīdzēt attīstīt arī svešvalodas prasmes, jo stāstus var veidot arī svešvalodā.

Rory's Story Cubes: Actions, stāstu kauliņi

Tutti Frutti – dinamiska spēle, kura attīsta veiklību, stratēģiju , jo jāspēj atrast atbilstošie augļi, lai saliktu garāko virkni.

Tutti Frutti

Panic lab – uzmanības un veiklības spēle visai ģimenei. Spēle veicina arī stratēģiju. Spēle veicina arī atmiņas attīstību, jo jāspēj atcerēties katras izmaiņas.

Panic Lab, galda spēle

Difference Junior – spēle, kurai vajadzīga liela pacietība, uzmanība, jo jāspēj atrast atšķirības starp kartītēm. Spēle attīsta pacietību, spēju koncentrēties, un pievērst uzmanību lietām.

Difference: Junior, galda spēle

Specific – spēle attīsta loģiku, stratēģiju. Spēles laikā var iemācīties vai atkārtot, kādi dzīvnieki eksistē, cik kājas tam ir, kur dzīvo un ko ēd. Spēle palīdzēs bērniem apgūt dabaszinības (zooloģiju). Aizraujoša spēle gan lieliem, gan maziem.

 

Tikšanās ar bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” bocmani un kapteini

 Salacgrīvas novada bibliotēka šogad ir uzsākusi projektu, kura mērķis ir veicināt skolēnu interesi par jūrniecību. Projektā “Meklējiet “Jūras ābeci” bibliotēkās!” paredzēts ar viktorīnas palīdzību uzrunāt jauniešus no Vidzemes. Sadarbībā ar Smiltenes novada bibliotēku, skolas bibliotēka iesaistījās šī projekta popularizēšanā. Projekta ietvaros pasniegt balvas viktorīnas uzvarētājiem un uzrunāt jauniešus, 31.oktobrī skolā bija ieradušies bibliokuģa bocmanis – žurnālists Gints Šīmanis un bibliokuģa kapteinis – dzīvē tālbraucējs – kapteinis Ingus Siliņš. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kur apgūt šo profesiju, kādas zināšanas nepieciešamas kapteiņa profesijas apguvē un, ko skolēni var darīt jau šobrīd, mācoties skolā.

 Viktorīnas uzvarētāji ziemas brīvdienās tiks ielūgti uz pieņemšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur jumta korē baudīs skatus uz Vecrīgu un zemeņu torti, savukārt Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere vērs vaļā Misiņa bibliotēkas dārgumus. Tieši viņa bija sarūpējusi dāvanas katrai bibliotēkai, kur iegriežas bibliokuģis, arī mūsu skolas bibliotēka saņēma dāvinājumā grāmatas. No mūsu skolas skolēniem uz Rīgu tika uzaicināti Elza Bekmane no 11 a klases un Vitālijs Marcinkēvičs no 7 d klases.