Norisinājās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017” noslēguma pasākums.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums

Pirmdien, 12.februārī Smiltenes vidusskolas bibliotēka Dakteru ielas zālē pulcināja skolēnus uz Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākumu. Šoreiz mūsu ciemiņi bija apvienība „Pārsteiguma tēli” ar lielo leļlu izrādi „Kas par desām”. Izrāde rosināja skatītājus būt godīgiem, nemānīties. Šķiet, ka mazajiem lasītājiem patika gan pati izrāde, gan izkustēšanās un lielo leļļu apskāvieni.

Šogad no mūsu skolas bibliotēkas Nacionālās bibliotēkas organizētajā akcijā pavisam piedalījās 107 grāmatu eksperti. Jāpiebilst, ka sākotnēji ieinteresēto skaits bija lielāks, tomēr ne visi, kas sākumā apņēmās šo darbu veikt, spēja to izdarīt līdz galam.

Kā jau ierasts, čaklākie bijuši tieši mazo klašu skolēni:
5 + vecuma grupā piedalījās 43 bērni
9+ vecuma grupā piedalījās 35 bērni
11+ vecuma grupā –11 skolēni
15+ vecuma grupā – 2 skolēni
Šogad mūs iepriecināja fakts, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pieaudzis vecāku žūrijas dalībnieku skaits, pavisam 16 dalībnieki. 

Par visinteresantākajām grāmatām mūsu skolā mazie lasītāji

5+ vecuma grupā atzinuši un šādās vietās sarindojuši:

1.vieta – Bonds M. Pasaka par peļu pili – 59 punkti
2.vieta – Laukmane M. Divdesmit pieci mākoņi – 44 punkti
2.vieta – Kreituse A. Puika, kas zīmēja kaķus – 44 punkti
3.vieta – Šukis D. Ezītis, kurš mīlēja slepeni – 36 punkti
4.vieta – Kasparavičs Ķ.Īsi stāstiņi par lietām -15 punkti
5.vieta – Arhona H. Govs – 7 punkti

9+ vecuma grupā:

1.vieta – Kuponss Ž. Uzrodas Flata kungs! – 74 punkti
2.vieta – Starks U. Proti svilpot Juhanna? – 36 punkti
3.vieta – Parvela T. Muris un Vufs – 23 punkti
4.vieta – Sirmais M. Baltais lācis: pasaku pavārgrāmata bērniem – 20 punkti
4.vieta – Stumbre L. Pūcīte ar zeltainajām acīm – 20 punkti

Paldies visiem ekspertiem un skolas bibliotekārēm Guntai Bērziņai, Daigai Otei, Viljai Mauriņai, Adrijai Rubinai, kas rūpējās par akcijas norisi skolā pusgada garumā. Uz tikšanos nākamajā akcijā!

Šajā mācību gadā lasītājus aicinām piedalīties konkursā Čaklākais lasītājs. Neizpaliks arī balviņas.

Skolas bibliotēkas vadītāja Inguna Kudlāne