Piedalies Dzimtās valodas dienas konkursā!

Dzimtās valodas diena visā pasaulē pēc UNESCO iniciatīvas tiek atzīmēta 21. februārī jau kopš 1999. gada. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtajai valodai, sekmēt tās lietojumu un popularizēt atziņu, ka dzimtā valoda ir dziļas un daudzpusīgas personības attīstības pamats.

Dzimtās valodas dienas ietvaros arī Smiltenes Centra vidusskolas bibliotēka izsludina konkursu, kura mērķis ir veicināt skolēnos atbildību par savu dzimto valodu, kopt valodas un runas kultūru un rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru. Šī gada konkursa tēma – apvidvārdi.

Līdzās literārajā valodā un visā Latvijā pazīstamiem vārdiem latviešu valodas leksikā ir vārdi, ko lieto tikai kādā Latvijas daļā un kas nepieder pie literārās valodas leksikas. Apvidvārdi parasti ir viens no leksikas bagātināšanas avotiem. Tie saglabājušies izloksnēs. Apvidvārdus izmanto daiļliteratūrā, lai atklātu novada īpatnības. Valodas attīstības gaitā dažreiz apvidvārdi kļūst par literāriem vārdiem un papildina literārās valodas vārdu krājumu. Saprātīgi un ar mēru lietoti neparasti vārdi netraucē uztvert saturu kopumā. Tas dod iespēju literārā darbā iepludināt neparastus, maz dzirdētus, tikai vienā novadā pazīstamus vārdus.

Šī konkursa uzdevums ir atrast nozīmi sekojošiem 20 apvidvārdiem:

naģe

aizgore

noridot

kaiva

sābris

aļeri

batviņs

grīziņi

klāvs

kūzuls

palāda

raudive

skusts

sukņa

vuška

kurčiks

merģele

sausziede

krizdole

akrims

 

Atbildes ar apvidvārdu skaidrojumiem iesniedzamas rakstiski Smiltenes Centra vidusskolas bibliotēkā līdz 21. februārim! Visiem pareizo atbilžu iesniedzējiem – saldumu balviņas!

Noslēdzas konkurss “Čaklākais lasītājs 2015./2016.”

No 15.10.2015. – 15.12.2015. norisinājās SCV bibliotēkas organizētais konkurss “Čaklākais lasītājs 2015./2016.”.

Konkursa mērķis bija rosināt skolēnu interesi par latviešu un ārzemju autoru darbiem, veicināt skolēnu lasītprieku un lasītprasmi, mācīties izmantot skolas bibliotēkas pakalpojumus un audzināt skolēnos saudzīgu attieksmi pret grāmatām.

Konkursa uzdevums bija izlasīt pēc iespējas vairāk grāmatas no skolas bibliotēkas fonda un uzzīmēt, kā arī noformēt savas “koka lapas”, kurās vajadzēja ierakstīt izlasīto grāmatu autorus, nosaukumus un īsu katras grāmatas aprakstu. Konkursā tika vērtēti ar lapām “bagātākie” izlasīto grāmatu “koki”.

Lai gan čaklu lasītāju bija daudz, tomēr ar šo uzdevumu visi netika galā. Viscentīgākie lasītāji noslēgumā saņēma pārsteiguma balviņas un diplomus.

5. – 8. klašu grupā:

  1. vietu ieguva Laura Veitmane no 7.a klases

2. vietu ieguva Ance Bole no 6.b klases

3. vietu ieguva Linda Una Krīgere no 5.a klases

 

1.- 4. klašu grupā:

 

  1. vietu ieguva Valērija Čuhnova no 2.b klases

2. vietu ieguva Jūlija Solotkaja no 4.a klases

3.  vietu ieguva Līva Hušča no 4.a klases

Pateicību saņēma Gustavs Šūtelis no 1.a klases

 

Paldies visiem, kuri piedalījās! 

 

SCV bibliotekāres

 

DSC_6644

DSC_6637

DSC_6638

DSC_6642DSC_6646

DSC_6651

DSC_6648

Noslēdzās “Viena burta stāstu konkurss”

No 21.10.2015. līdz 30.11.2015. norisinājās “Viena burta stāstu konkurss”, kuru organizēja Smiltenes Centra vidusskolas bibliotēka. Skolēniem bija jāizvēlas viens burts no latviešu alfabēta un jāizveido stāstiņš, kurā visi vārdi sākās ar šo vienu konkrēto burtu. Vērtēšanā tika ņemts vērā gan vārdu skaits stāstiņā, gan noformējums. Skolēni tika vērtēti klašu grupās: 1.- 4. klase, 5. – 8. klase, 9. – 12. klase.

Pirmo vietu ieguva Paula Šmulāne no 2.b klases, otro vietu – Marks Sdobnikovs no 4.a klases, savukārt trešo vietu savā starpā dala Matīss Pauls – Pāvuls no 2.a klases un Valērija Čuhnova no 2.b klases.

Skaisti noformēti darbi bija arī Matīsam Metuzālam (4.a), Elīzai Āķei (4.b), Tīnai Nullei (12.), Beātei Kuģei (6.b) un Ilvai Baškerei (6.b).

Visi konkursa dalībnieki par piedalīšanos saņēma pārsteiguma balviņas.

 

20151204_13390420151204_13391620151204_133930

Matīss Pauls – Pāvuls (2.a)

 

beates darbs2beates darbs3beates darbs

Beāte Kuģe  (6.b)

Elizas darbs

Elīza Āķe (4.b)

Ilvas darbs

Ilva Baškere (6.b)

Marka darbs

Marks Sdobnikovs (4.a)

Matisa darbs2Matisa darbs3Matisa darbs

Matīss Metuzāls (4.a)

Paulas darbs

Paula Šmulāne (2.b)

Tinas Nulles darbsTinas Nulles darbs2

Tīna Nulle (12.)

Valerijas darbs

Valērija Čuhnova (2.b)