Noslēdzas konkurss “Čaklākais lasītājs 2015./2016.”

No 15.10.2015. – 15.12.2015. norisinājās SCV bibliotēkas organizētais konkurss “Čaklākais lasītājs 2015./2016.”.

Konkursa mērķis bija rosināt skolēnu interesi par latviešu un ārzemju autoru darbiem, veicināt skolēnu lasītprieku un lasītprasmi, mācīties izmantot skolas bibliotēkas pakalpojumus un audzināt skolēnos saudzīgu attieksmi pret grāmatām.

Konkursa uzdevums bija izlasīt pēc iespējas vairāk grāmatas no skolas bibliotēkas fonda un uzzīmēt, kā arī noformēt savas “koka lapas”, kurās vajadzēja ierakstīt izlasīto grāmatu autorus, nosaukumus un īsu katras grāmatas aprakstu. Konkursā tika vērtēti ar lapām “bagātākie” izlasīto grāmatu “koki”.

Lai gan čaklu lasītāju bija daudz, tomēr ar šo uzdevumu visi netika galā. Viscentīgākie lasītāji noslēgumā saņēma pārsteiguma balviņas un diplomus.

5. – 8. klašu grupā:

  1. vietu ieguva Laura Veitmane no 7.a klases

2. vietu ieguva Ance Bole no 6.b klases

3. vietu ieguva Linda Una Krīgere no 5.a klases

 

1.- 4. klašu grupā:

 

  1. vietu ieguva Valērija Čuhnova no 2.b klases

2. vietu ieguva Jūlija Solotkaja no 4.a klases

3.  vietu ieguva Līva Hušča no 4.a klases

Pateicību saņēma Gustavs Šūtelis no 1.a klases

 

Paldies visiem, kuri piedalījās! 

 

SCV bibliotekāres

 

DSC_6644

DSC_6637

DSC_6638

DSC_6642DSC_6646

DSC_6651

DSC_6648

Noslēdzās “Viena burta stāstu konkurss”

No 21.10.2015. līdz 30.11.2015. norisinājās “Viena burta stāstu konkurss”, kuru organizēja Smiltenes Centra vidusskolas bibliotēka. Skolēniem bija jāizvēlas viens burts no latviešu alfabēta un jāizveido stāstiņš, kurā visi vārdi sākās ar šo vienu konkrēto burtu. Vērtēšanā tika ņemts vērā gan vārdu skaits stāstiņā, gan noformējums. Skolēni tika vērtēti klašu grupās: 1.- 4. klase, 5. – 8. klase, 9. – 12. klase.

Pirmo vietu ieguva Paula Šmulāne no 2.b klases, otro vietu – Marks Sdobnikovs no 4.a klases, savukārt trešo vietu savā starpā dala Matīss Pauls – Pāvuls no 2.a klases un Valērija Čuhnova no 2.b klases.

Skaisti noformēti darbi bija arī Matīsam Metuzālam (4.a), Elīzai Āķei (4.b), Tīnai Nullei (12.), Beātei Kuģei (6.b) un Ilvai Baškerei (6.b).

Visi konkursa dalībnieki par piedalīšanos saņēma pārsteiguma balviņas.

 

20151204_13390420151204_13391620151204_133930

Matīss Pauls – Pāvuls (2.a)

 

beates darbs2beates darbs3beates darbs

Beāte Kuģe  (6.b)

Elizas darbs

Elīza Āķe (4.b)

Ilvas darbs

Ilva Baškere (6.b)

Marka darbs

Marks Sdobnikovs (4.a)

Matisa darbs2Matisa darbs3Matisa darbs

Matīss Metuzāls (4.a)

Paulas darbs

Paula Šmulāne (2.b)

Tinas Nulles darbsTinas Nulles darbs2

Tīna Nulle (12.)

Valerijas darbs

Valērija Čuhnova (2.b)