Smiltenes vidusskolas bibliotēka aicina piedalīties radošā konkursā “Izveido grāmatzīmi savai bibliotēkai!”

Konkursa mērķis: rosināt skolēnu fantāzijas radošo izpausmi, veicināt skolēnu interesi par lasīšanu, iepazīt bibliotēkas funkcijas un uzdevumus, iesaistīt jaunus dalībniekus bibliotēkas aktivitātēs.

Konkursa noteikumi:

1. Konkurss norisinās trīs klašu grupās:

* 1. – 3. klasēm;

* 4. – 6. klasēm;

* 7. – 12. klasēm.

1. – 3. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Mans mīļākais grāmatas varonis”.

4. – 6. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Grāmata iedvesmo” (attēlot interesantāko sižetu no savas iecienītākās grāmatas).

7. – 12. klasēm uzdevums grāmatzīmes veidot par tēmu “Moderna skolas bibliotēka” (attēlot savu redzējumu, kādai vajadzētu izskatīties modernai skolas bibliotēkai).

2. Izmēri.

*1. – 3. klasēm attiecībā uz izmēru noteiktu nosacījumu nav, tikai grāmatzīme nedrīkst būt lielāka par pašu grāmatu, kurai tā domāta.

*4. – 12. klasēm jāievēro noteikti izmēri – grāmatzīmei jābūt izmēros 5×20 cm!

3. Grāmatzīmei uz atsevišķas lapas jāpievieno savs vārds, uzvārds un klase.

4. Grāmatzīmi var veidot arī datorsalikumā (vecāko klašu skolēni).

5. Grāmatzīmes jāiesniedz Vizuālās mākslas pedagogam līdz š.g. 31. decembrim. Iesniedzot darbus, konkursa dalībnieki piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursam iesniegtos darbus bez īpašas saskaņošanas skolas bibliotēkas vajadzībām.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai un konkursa nosacījumiem, mākslinieciskais izpildījums, oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte.

Apbalvošana: labākajiem darbiem katrā klašu grupā būs pārsteiguma balviņas!

Pirmais latviešu literatūras virtuālais asistents ir klāt!

Godinot Jāni Poruku 150 gadu jubilejā, jaunu, virtuālu dzīvi sācis pusaudzis Cibiņš, ko pamatoti uzskata par daļu no latviešu literatūras zelta fonda. Pirmais latviešu literatūrai veltītais virtuālais asistents jeb sarunbots ir iekļauts letonika.lv izstrādātajā digitālajā mācību līdzeklī “Literatūra 7.–9. klasei”.

Kopā ar Cibiņu var ne tikai apgūt zināšanas par stāstu “Kauja pie Knipskas”, tajā attēloto vidi un laikmetu, bet arī aprunāties, diskutēt, noskaidrot atbildes uz jautājumiem un izteikt savu viedokli.

Virtuālais Cibiņš par sevi: “Lai nu kā man ir klājies stāstā, beigās mans mūžs ir izrādījies ilgāks, nekā varētu iedomāties – jau vairāk nekā simt gadus mani pazīst, par mani runā, spriež un izsaka pretrunīgus viedokļus.”

Skatot Poruka daiļradi jaunromantisma kontekstā, ir skaidrs, ka ne jau padomju laikos uzsvērtās sociālās atšķirības autoru toreiz interesēja visvairāk. Tās drīzāk bija fons, lai runātu par līdzjūtību, godu un kaunu, par nesaprastā un trauslā varoņa alkām pēc citādas dzīves, arī par reliģiskiem jautājumiem. “Kauns ir zagt, bet ne palīga meklēt!” Cibiņam saka skolotājs – vai nav aktuāli? Prast un spēt meklēt un pieņemt palīdzību, ja nepieciešams. Un būt redzīgam un sniegt palīdzību tam, kuram tā vajadzīga, bet kauns lūgt. Empātija, mobings, iekļaujoša vide. Pasaules uzskata un vērtību atšķirības. Jā, arī sociālie stereotipi un materiālā stāvokļa atšķirības. Nav aktuāli? Skolēni saka, ka esot, turklāt lieliski formulē, kas ir un kas nav mainījies kopš Cibiņa laikiem. Cik gan virspusēji jāuztver stāsts, lai to reducētu uz “Cibiņš mirst, ak, cik depresīvi”!

Idejas līdzautore, virtuālā Cibiņa skolotāja Ieva Āne-Miķelsone: “E. Dārziņa mūzikas vidusskolas skolēni, apgūstot stāstu “Kauja pie Knipskas”, mani absolūti pārliecināja, ka daiļdarbs ir aktuāls un mūsdienu jauniešiem interesants. Viņi man palīdzēja saprast, par ko jaunietis varētu vēlēties ar Cibiņu runāt, kādos virzienos mums šajā sarunā doties. Esmu pārliecinājusies – ja skolēniem palīdz un parāda, viņus aizrauj klasiskā literatūra, viņi spēj novērtēt tās bagātību un aktualitāti, piedāvā negaidītas interpretācijas.”

Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis “Literatūra 7.–9. klasei” papildinās letonika.lv mācību resursu klāstu. Tas šobrīd ir aprobācijas fāzē un bez maksas pieejams ikvienam interesentam. Dodies pie Cibiņa – lasi un klausies literatūru, mācies, pārbaudi zināšanas, veido radošos darbus!

Projekts “Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.–9. klases posmā” īstenots ar CFLA atbalstu. Saturs: Ieva Āne-Miķelsone, Gunta Kaula, Anete Bērziņa. Izstrāde un dizains: SIA Tilde.

Uzmanību! Viktorīna”Ko tu zini par bibliotēku?”

Smiltenes vidusskolas bibliotēka piedāvā skolēniem piedalīties jaunā viktorīnā „Ko tu zini par bibliotēku?” Viktorīnas mērķis ir paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas par dažādiem ar bibliotēkām un to darbību saistītiem jautājumiem, veicināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot skolēnu informācijpratību, kā arī iesaistīt jaunus dalībniekus bibliotēkas aktivitātēs,

Viktorīnas noteikumi ir vienkārši. Katru mēnesi apmeklē Smiltenes vidusskolas bibliotēkas interneta vietni un atbildi uz 10 jautājumiem par kādu no ikmēneša tēmām, no trīs piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēloties vienu, tavuprāt, pareizo. (Neaizmirstot norādīt arī savu vārdu!) Katra mēneša beigās tiks paziņots mēneša konkursa uzvarētājs, savukārt maijā noskaidrosim viktorīnas „Ko tu zini par bibliotēku?” uzvarētāju. Tā kā viktorīna norisināsies 2 vecuma grupās (3.- 6. klasei un 7.- 9. klasei), tad katrā vecuma grupā būs viens uzvarētājs.

Aicinām piedalīties viktorīnā un pārbaudīt savas zināšanas par bibliotēku vēsturi, nozīmi, funkcijām un uzdevumiem! Tā ir lieliska iespēja interesanti un aizraujoši pavadīt laiku un uzzināt ko jaunu!

Oktobra viktorīnas jautājumi 3. – 6. klasei atrodami šeit!

Oktobra viktorīnas jautājumi 7. – 9. klasei atrodami šeit!

Oktobra viktorīnas iesniegšanas termiņš: š. g. 31. oktobris.

Notiek bibliotekārās stundas

23. septembrī 4. c klasē un 28. septembrī 6. d klasē norisinājās bibliotekārā stunda. Tās ietvaros bibliotekāre Elīna Kubuliņa – Vilne pastāstīja par skolas bibliotēkas darbību, noteikumiem, kas jāievēro bibliotēkā, jaunāko grāmatu kolekciju, bibliotēkas interneta vietni un iepazīstināja skolēnus ar lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”. Skolēni uzzināja par tematisko informatīvo portālu letonika.lv un 3td e-grāmatu bibliotēku. Tāpat skolēni tika iepazīstināti ar iespēju sameklēt un rezervēt sev interesējošo literatūru Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogā. Tā kā septembris tradicionāli Latvijā ir Dzejas mēnesis, tad notika arī sarunas par dzeju un Smiltenes novada literātiem.

Iespēja skolām un jauniešu centriem pieteikties Aizstāvības akadēmijas ievadsemināram

Pasaules Dabas Fonds aicina skolas, arodvidusskolas, tehnikumus, koledžas, augstskolas, jauniešu centrus un citas izglītības iestādes no visas Latvijas līdz 11. oktobrim pieteikties Aizstāvības akadēmijas ievadsemināram. Seminārā skolēni, sākot no 8. klases, iepazīsies ar vides un dabas aktualitātēm Latvijā un pasaulē, kā arī gūs priekšstatu par veiksmīgu argumentāciju.

Šī ir iespēja desmit mācību iestādēm šogad iepazīties ar aktuālākajiem vides jautājumiem, to iespējamajiem risinājumiem un veiksmīgu argumentāciju divu mācību stundu garumā.

Pieteikšanās līdz 11. oktobrim, reģistrējoties saitē. Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus un spētu nodrošināt ievadsemināra norisi atbilstoši prasībām, mācību iestādei tiek sniegta iespēja izvēlēties semināra norisi klātienē vai attālināti.

Semināra pirmajā daļā Pasaules Dabas Fonds sniegs ieskatu par vides un dabas jautājumu aktualitāti šobrīd un problēmu iespējamajiem risinājumiem. Savukārt otrajā daļā jauniešu uzdevums būs iepazīties ar veiksmīgas argumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipiem un uzdevuma formātā atklāt, kādas ir tipiskākās argumentācijas kļūdas, kas sarunā neļauj sasniegt vēlamo rezultātu.

 Aizstāvības akadēmija ir Latvijā vēl nebijušas teorētiskas un praktiskas 15-25 gadu vecu jauniešu apmācības četru  mēnešu garumā par argumentētu interešu aizstāvību vides jautājumos.

Projektu “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā” finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina.

Smiltenes vidusskolas bibliotēkas darba laiki

Jaunajā mācību gadā Smiltenes vidusskolas bibliotēkas darba laiki ir sekojoši:

Dakteru ielā

Pirmdienās 8:30 – 16:30

Otrdienās 8:30 – 16:30

Trešdienās 8:30 – 16:30

Ceturtdienās 8:30 – 16:30

Piektdienās 8:30 – 15:00

Dārza ielā

Pirmdienās 9:00 – 16:00

Otrdienās 9:00 – 16:00

Trešdienās 9:00 – 16:00

Ceturtdienās 9:00 – 16:00

Piektdienās 9:00 – 14:00

Rīgas ielā

Pirmdienās 8:00 – 15:00

Otrdienās 8:00 – 15:00

Trešdienās 8:00 – 15:00

Ceturtdienās 8:00 – 15:00

Piektdienās 8:00 – 15:00

Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka slēgta, jo notiek bibliotekāru sanāksmes.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2021. gada jaunā grāmatu kolekcija

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” šogad notiek jau 21. gadu. Lasītājus sveicam ar jauno, ekspertu izraudzīto un rekomendēto grāmatu kolekciju. Pirmo reizi programmas pastāvēšanas laikā LR Kultūras ministrijas finansējumam pievienojas LR Izglītības un zinātnes ministrijas finanšu līdzekļi vairāk nekā 300 projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītajām skolām. Kopumā programmas grāmatu kolekcija un īpaši izstrādāta metodika ar satura izpratnes un radošiem uzdevumiem nonāks 900 dalībinstitūcijās, tostarp arī ap 70 latviešu diasporas centros 30 pasaules valstīs.

Šī gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekciju veido 28 grāmatas no 8 izdevniecībām. Tās ir 11 oriģinālliteratūras grāmatas – gan spožas debijas bērnu literatūrā (Ērika Bērziņa, Inga Žolude, Elizabete Lukšo-Ražinska), dzejā – Lote Vilma Vītiņa, zinātniskās fantastikas žanrā – Džeina Šteinberga, gan jau iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu autoru devums – Juris Zvirgzdiņš, Agnese Vanaga, Māris Rungulis, Ieva Melgalve, Dzintars Tilaks un Kristīne Ulberga.

Tulkoto literatūru pārstāv 17 izdevumi no 10 valodām – igauņu, lietuviešu, somu, zviedru, ukraiņu, franču, angļu, vācu un nīderlandiešu. Grāmatās aplūkotās tēmas – vecāku un bērnu attiecības, atmiņas un pieredze, piedzīvojumi, ko augstā literārā kvalitātē piedāvā igauņu rakstnieki Andruss Kivirehks, Pireta Rauda un Kairi Looka, kā arī zviedru bērnu literatūras ikona – Ulfs Starks. Savukārt, somi Petri Tamminena, Valpuri Kertula un Mika Kerenens attēlo citplanētiešus un multietnisku sabiedrību, stāsta kā komunicēt vienam ar otru, izpildot noteikumus, kas būtībā ir tie paši mūžsenie cieņas un atbildības jautājumi. Lielākā daļa no grāmatām ir ieguvušas nacionālās un starptautiskās balvas, no nīderlandiešu valodas tulkota izcilā Astridas Lindgrēnes piemiņas balvas 2019. gada laureāta Barta Mūjārta grāmata “Brāļi”. Visiem vecākiem, skolotājiem iesakām franču rakstnieces Delfīnes de Vigānas darbu “Lojalitātes” – emocionāli ļoti spēcīgs stāsts par skolotāju, vecākiem, kuri maldoties savās personiskajās problēmās, nepamana pusaudzi, kurš salūzt zem pieaugušo problēmu risināšanas smaguma.  Programmas grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām robotizācijas un vientulības tēmām, pieskaroties tādiem mūžīgiem jautājumiem kā uzticība, atbildība par saviem tuvākajiem un pieaugšana. 

2021. gada kolekcija:

5+

Mammas dzejoļi. Ērika Bērziņa. Rīga : Liels un mazs, 2020.

Bubuļbailes. Bens Berants. Rīga : Latvijas Mediji, 2020.

Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas? Agnese Vanaga. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.

Kapteiņa zirdziņš. Juris Zvirgzdiņš. Rīga : Liels un mazs, 2020.

Tuk-tuk! Ilo Pikovs. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.

Kā sagaidīt citplanētieti. Petri Tamminens. Rīga : Latvijas Mediji, 2021.

9+

Emī un Rū. Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražinska. Rīga : Tuta Media, 2020.

Tik garš deguns. Lūkass Hartmanis. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.

Kā izglābt mazītiņo mammu. Pireta Rauda. Rīga : Liels un mazs, 2020.

Armando. Mika Kerenens. Rīga : Pētergailis, 2020.

Pija Prjaņika un bandīti. Kairi Looka. Rīga : Pētergailis, 2020.

36 un 6 kaķi. Halina Vdovičenko. Rīga : Latvijas Mediji, 2020.

11+

Lampiņa. Anete Shāpa. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.

Šausmiņa. Dzintars Tilaks. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.

Bēguļi. Ulfs Starks. Rīga : Liels un mazs, 2020.

Pakss. Sāra Penipārkere. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.

Asins lietus. Māris Rungulis. Rīga : Liels un mazs, 2020.

Pirmo reizi uz Zemes. Inga Žolude. Rīga : Liels un mazs, 2020.

15+

Čells, Sofija un Parīzes jumti. Katrīna Randela. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.

Tilda un putekļu eņģelis. Andruss Kivirehks. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.

Lasītāja. Džeina Šteinberga. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.

Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi. Dženija Hana. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.

Meitene. Lote Vilma Vītiņa. Rīga : Neputns, 2020.

Brāļi. Barts Mūjārts. Rīga : Pētergailis, 2020.

Vecāku žūrija

Lojalitātes. Delfīne de Vigāna. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020.

Lietas, kas krīt no debesīm. Selja Ahava. Rīga : Latvijas Mediji, 2020.

Kariete uz Santjago. Kristīne Ulberga. Rīga : Dienas Grāmata, 2020.

Upe. Laura Vinogradova. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.